Avui dimarts 6 d’octubre, els veïns del carrer Pintor Fortuny han presentat una instància a l’Ajuntament per demanar solucions a l’excés de circulació i la quantitat de vehicles aparcats a la via. La sol·licitud, recolzada per 207 firmes de veïns, propietaris i usuaris del carrer, planteja diverses solucions al consistori.

Segons la instància presentada, els vehicles giren pel carrer Pintor Fortuny des del Verdaguer per arribar al barri de la Granja sense haver d’aturar-se al semàfor situat a la cruïlla entre la plaça Catalunya i el carrer Verdaguer. “Els cotxes que, per estalviar-se el semàfor, passen a tota velocitat en direcció cap al Papiol realment representen un perill pels veïns”, assegura en Xavier Vives, un dels impulsors de la iniciativa. “Sobretot pels més petits”, afegeix.

El segon punt exposat a la sol·licitud és el fet que vehicles aliens al carrer estacionen durant llargs períodes de temps, molt sovint davant de guals i establiments. “Aquest és un carrer senyalitzat con a carrer residencial, el que volem evitar es l’aparcament gratuït. Molts cops no podem ni entrar ni sortir dels establiments ni de les places d’aparcament”, indica en Joan Quesada, un altre veí impulsor de la iniciativa.

A més a més, segons indiquen els veïns, aquest estacionament representa un perill pels pisos més baixos. “Jo visc a un entresol. Cada cop que una furgoneta aparca davant de casa meva, tenim por de que puguin entrar a casa”, explica Vives.

La sol·licitud presenta diverses propostes per remeiar la problemàtica, com canviar el sentit del carrer o destinar-lo a la circulació de vianants. Tot i això, els veïns “estan oberts a parlar amb el consistori” per explorar altres opcions.

La recollida de firmes va començar després d’una conversa informal amb l’alcalde Xavi Paz, qui va animar els veïns a recollir signatures i presentar-les al consistori. Durant 15 dies al setembre, els veïns van recollir firmes cada tarda de 18:30h a 20h al mateix carrer Pintor Fortuny. “Volem emfatitzar que aquesta és una iniciativa que sorgeix d’una preocupació veïnal, nosaltres hem canalitzat la recollida de firmes però és un sentiment comú”, conclou Quesada. “El que volem és tornar a humanitzar el nostre carrer”.

Redacció