elasticweb

Informació de l’entitat Elastic Family

L’escola “Un Toc d’Art” va organitzar aquesta exposició i venda ara tot just fa un any, però es va haver d’aplaçar degut a la pandèmia.

L’entitat Elastic Family és una petita ONG de 18 cooperants amb llarga experiència sobre el terreny. Viatgen un cop l’any al Senegal per dur a terme un projecte sanitari d’intervencions quirúrgiques al quiròfan de l’hospital del petit poble de Thionk Essyl (que resta tancat tot l’any per manca de professionals i mitjans).

Elastic Family (EF) té com a tasca principal el desenvolupament de l’activitat quirúrgica que permeten els recursos de cada moment. Els pacients – prèviament seleccionats pels equips locals -, són diagnosticats i programats per EF durant l’expedició. Hèrnies, quists i lipomes, entre altres, són les principals patologies tractades. EF també habilita i equipa les instal·lacions de l’hospital de Thionk Essyl i contribueix a la formació i docència dels equips locals. L ‘equip de suport a Barcelona treballa conjuntament amb l’equip mèdic durant tot l’any per buscar el material quirúrgic, les fonts de finançament, la coordinació amb els equips locals i la difusió del projecte.

Degut a la situació sanitària, totes aquestes actuacions i intervencions estan aturades i volen centrar la seva tasca en la sensibilització i visibilització de l’entitat i col·lectius amb els que treballen.

Des del passat 5 d’abril fins el dia 18, en horari de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 i festius de 10:00h a 13:30, podeu trobar aquestes peces a l’Agrupació Folklòrica de Molins de Rei.