Comunicat d’Esquerra Republicana Molins de Rei

És difícil que una mesura beneficiï a tothom per igual, però l’obligació dels qui governen és impulsar aquells canvis que, un cop ben meditats, suposin millores al conjunt de la població. Un cas és el Centre Vila. S’hi han intentat introduir modificacions, però potser ara és el moment d’anar més enllà. Tenim necessitats ambientals, econòmiques i socials, i ara, cal aprofitar l’aturada que hem sofert per culpa de la pandèmia per replantejar tot allò que és millorable.

L’aire que respirem agrairà menys pol·lució si només agafem el cotxe per al que sigui imprescindible. Per això, necessitem aparcaments ubicats en diferents zones de la vila que facilitin que aquells que viuen lluny del centre s’hi puguin acostar, encara que no sigui fins a la porta mateix de la botiga. El que sí que cal que estigui a prop dels establiments són les zones de càrrega i descàrrega, a unes hores determinades i ben pensades perquè afavoreixin el màxim d’establiments a la vegada. I tothom ha de poder caminar pels carrers, tant del centre com de qualsevol barri, amb plena normalitat. Per això també cal fer un estudi de les barreres arquitectòniques actuals des de tots els punts de vista (auditius, visuals i psicomotrius) perquè cap discapacitat sigui un impediment quan una persona vol desplaçar-se per la vila. Som conscients que tot això no es fa en quatre dies, però creiem que ara és el moment de posar-s’hi.

Molins de Rei, 11 de maig de 2020