La plataforma TripAdvisor, dedicada a oferir ressenyes de restaurants, hotels i llocs d’interès turístic, no accepta respostes en català.

Això és el que els va passar als propietaris del restaurant Can Castellví de la Rierada. En respondre a una crítica rebuda per part d’un client, l’equip d’assistència del lloc web els va contestar que no podien publicar la seva opinió, “ja que, de moment, no acceptem respostes en l’idioma que ha utilitzat” i els demanaven que tornessin a enviar la resposta en un dels idiomes que fa servir el lloc web.

Redacció