14/03/2020 15:50

Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb el coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vol agrair enormement l’esforç que els professionals de tots serveis d’atenció a les persones, siguin de l’àmbit d’Afers Socials com de Treball, estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim pel coronavirus.

Seguint les instruccions del Departament de Salut, el Departament ha pres la següent mesura:

  • Centres de dia per a gent gran

A partir de dilluns, tancament de tots els centres de dia per a gent gran.

S’identificarà, a través dels centres de dia, totes les persones en situació de vulnerabilitat que necessitin continuïtat d’atenció a la seva llar, tenint en compte els criteris següents:

– Persones en situació de dependència que viuen soles i no tenen suport familiar.

– Persones en situació de dependència que, tot tenint suport familiar, aquest es pot considerar insuficient.

Per a totes aquestes persones vulnerables s’activa el servei d’atenció domiciliària (SAD) i d’àpats d’acord amb el circuit que estableix cada territori en funció de la intensitat de l’atenció al domicili que les persones necessiten i el nombre d’àpats diari.

És a dir, les persones que no podran accedir a un centre de dia a partir de dilluns tindran cobertes les seves necessitats d’atenció i de menjar a través del SAD que es veurà ampliat i reforçat. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assumirà tot el sobrecost que tinguin aquests serveis que gestionen els ajuntaments o consells comarcals a través del contracte programa.

S’activaran circuits de coordinació territorial per a resoldre incidències de manera coordinada amb les entitats que gestionen el SAD, els ajuntaments i consells comarcals (les àrees basques de serveis socials) i els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els professionals del SAD que faran l’atenció domiciliària seguiran els protocols de protecció davant del coronavirus així com el protocol de maneig de casos acordat amb el Departament de Salut.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trobareu tota la informació i materials del Departament de Salut al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus.


Dissabte, 14 de març de 2020