Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El proper dilluns dia 13 de juliol s’inicien les obres de reparació de l’esllavissada de l’Avinguda Castellví a la Rierada

Arran de les darreres pluges ocorregudes durant el passat mes d’abril del 2020, s’ha produït una esllavissada de terres a l’Avinguda Castellví del barri de la Rierada entre el C. Oliveres i el restaurant que se situa en aquest sector, costada riera, produint un estretament del carrer que dificulta el pas de vehicles tant de veïnat com de serveis municipals.

El proper dilluns dia 13 de juliol s’iniciaran les obres de reparació de l’esllavissada, que comprenen les tasques d’estabilització de terres i de reparació del ferm que s’ha esllavissat. La solució adoptada parteix del Projecte d’Urbanització tramitat i aprovat definitivament l’any 2016, que s’executa parcialment en el tram afectat a través de la construcció d’un mur de gabions a la cota inferior.

Aquestes obres estan previstes que es portin a terme durant els mesos d’estiu, sense afectacions a la via pública, excepte, puntualment, en la fase final de reparació del paviment afectat.