ecmusweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Les famílies interessades a inscriure als seus fills i filles a l’Escola Municipal de Música poden realitzar la preinscripció fins al pròxim 4 de juny.

El proper curs hi haurà un canvi pedagògic i organitzatiu a l’Escola de Música Julià Canals que cerca millorar i ampliar la rendibilitat social amb l’establiment d’un nou pla d’estudis, una nova metodologia d’ensenyament, una oferta educativa cada inici de curs i l’ implantació progressiva de noves accions educatives. El nou pla d’estudis, que durant alguns cursos conviurà amb el pla d’estudis actual,  contempla dos itineraris formatius i fomenta  una major optimització de les hores lectives,  la racionalització del servei i  l’ampliació de l’oferta educativa.

Com a novetat d’enguany cal destacar la rebaixa de quotes. El Plenari municipal del mes de març va aprovar la proposta treballada des de l’escola d’unes noves tarifes més accessibles per a les famílies, amb un increment de les prestacions i un decreixement de les taxes.

El preu del programa Allegro passa de 840€ a 770€ i, a més, ara inclou el grup instrumental; el preu del programa Presto passa de 948€ a 840 € i inclourà l’orquestra (abans els alumnes havien de pagar també una taxa addicional) i el preu del programa Vivace és el mateix que el de Presto. I finalment, s’arrodoneix el preu dels dos primers anys del programa Adagio i el tercer any s’incrementa mínimament atès que s’inclou la roda d’instruments.

Alhora, a partir del 5è any d’instrument s’obren dues línies o itineraris formatius amb diferent càrrega lectiva al programa Vivace i Presto, però amb el mateix preu, de manera que en l’elecció d’un dels programes no influeixin motius econòmics.  

L’establiment de dos itineraris formatius cerca adaptar-se als alumnes, a les seves demandes i necessitats. Així, els dos itineraris estan dissenyats segons l’alumne pugui o vulgui destinar més o menys tems d’estudi a casa i vulgui o no, cursar estudis musicals superiors.

Pel que fa al termini de preinscripció es podrà realitzar fins al proper 4 de juny de 2021 i és preferible fer-ho de forma telemàtica.

La preinscripció s’ha de presentar en una única sol·licitud i s’ha de fer preferiblement de forma telemàtica al registre de l’Ajuntament, mitjançant la instància genèrica, la documentació es pot descarregar el web municipal. Per poder-ho fer telemàticament és necessari un certificat digital d’identificació com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.

Excepcionalment,  si no és possible fer la preinscripció de forma telemàtica, pot fer-se de forma presencial, per tant, caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 680 33 40, EXT 1105) indicant que el tràmit a realitzar és la Preinscripció a l’Escola Municipal de Música Julià Canals.

L’entrega del formulari de preinscripció no comporta la matriculació de l’alumne/a, cal formalitzar la matrícula dins del període establert, del 28 de juny al 9 de juliol.  

Per més informació, consulta:  https://www.molinsderei.cat/preinscripcio-i-matriculacio-curs-2021-2022-escola-municipal-de-musica-julia-canals/