Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

A causa de l’augment d’ajudes per part del Consell Comarcal, l’Ajuntament de Molins de Rei ha vist disminuït el nombre de beques menjador durant aquest curs. L’objectiu del consistori és complementar aquestes ajudes per tal de cobrir els casos d’emergència social.  

Enguany, l’Ajuntament de Molins de Rei atorgarà les beques menjador pel curs 2020-2021 a les famílies de Molins de Rei que ho han sol·licitat i que compleixen amb els criteris establerts pel consistori.

Aquest any, però, les sol·licituds de beques menjador han disminuït; l’any passat 307 famílies van sol·licitar aquest ajut, mentre que aquest any ho han fet 275. D’aquestes 275 sol·licituds, 147 van ser aprovades i per tant el cost anual d’aquestes ha suposat per l’Ajuntament 48.029,54€.

La causa d’aquesta davallada s’explicaria amb l’augment significatiu de beques menjador per part del Consell Comarcal, que ha ampliat les beques d’un 50% a un 70% respecte al curs anterior, com també ho ha fet amb els criteris i els percentatges d’ajut.

L’Ajuntament de Molins té les seves pròpies bases i aplicat els mateixos criteris que en els darrers dos anys anteriors.

D’aquesta manera,  les famílies molinenques, compten amb La beca de menjador  del Consell Comarcal,  que aquest curs 2020-2021 compten amb el 100% i del 70% de les beques. El cost total en beques menjador a Molins de Rei pel Consell Comarcal ha estat de 177.448,18€, 41.429,48€ més que el curs anterior.

L’ Ajuntament de Molins atorga beques amb ajuts del 50% ,75%  i 100% que compleixin els criteris de les nostres bases. D’aquesta manera les famílies rebran un  ajut anual màxim de 576,03€,  864,05€ i  1152,06€ respectivament per nen/a . En el cas que les famílies rebin beques del Consell Comarcal, l’Ajuntament descomptarà l’import atorgat pel Consell Comarcal.