A partir del mes de setembre Molins de Rei comptarà amb un nou servei adreçat a fills i filles de dones víctimes de violència masclista

Aquest  nou servei, d’acompanyament psicològic, s’emmarca en el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Molins de Rei (SIAD). Es tracta d’un Servei d’àmbit municipal adreçat a dones del municipi, així com a les persones, entitats i col·lectius que treballen per a la igualtat entre dones i homes. L’accés es realitzarà mitjançant les professionals del SIAD i dels Serveis Socials Municipals.

El SIAD Molins de Rei té com a finalitat donar resposta a les demandes d’informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d’autonomia  i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. Les actuacions del SIAD s’emmarquen dins el Pla de Local d’Igualtat Dona-Home de Molins de Rei  i estan vinculades als circuits d’atenció local per a l’abordatge de la violència masclista.

Finalment, a continuació, es detallen la resta de serveis que ofereix el SIAD:

  • Servei d’assessorament jurídic: consell legal sobre els drets de les dones en relació amb el dret de família, maltractaments, conflictes per propietats, drets laborals, conflictes penals, assetjament sexual, maternitat, matrimoni, parelles de fet, etc.
  • Servei d’acompanyament psicològic: atenció personalitzada a les dones amb necessitats d’acompanyament psicològic per diferents casuístiques, especialment per a dones en situació de violència
  • Informació i orientació a les dones que, per raons de gènere, presenten una situació de desigualtat
  • Informació i suport a les persones, entitats i professionals que treballen o volen treballar a favor de la igualtat.

Per a més informació contactar amb:

Àrea de Serveis a les Persones

Ca n’Ametller

C. de Jacint Verdaguer, 95 bis

08750 Molins de Rei

Tel. 93.680.37. 31  |  @ siad@molinsderei.cat