Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

  • Aquesta urbanització permet la connexió entre dos barris de Molins de Rei i potencia l’existència d’espais verds, que es convertiran en zones de lleure urbanes
  • L’AMB a través de l’IMPSOL i conjuntament amb l’Ajuntament de Molins de Rei està promovent simultàniament la 1a fase de construcció d’habitatges protegits

L’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei acaba la fase 1 de les obres de la urbanització Les Guardioles, un procés de gestió conjunta que es va iniciar el juliol del 2006, quan el consistori i els propietaris majoritaris del sector Les Guardioles van signar un conveni per al seu desenvolupament.

Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei ha afirmat que “Molins de Rei avança en la seva harmonització i correcta connexió urbanística dels seus barris. És una urbanització amable, agradable, verda i pensada per Molins de Rei”. A més a més, l’alcalde ha assenyalat “la importància cabdal del nou barri de les Guardioles; té una gran superfície de sòl públic amb més d’un 50% d’habitatges públics, i per primer cop des del 2004, Molins de Rei crea i oferirà pisos de protecció oficial”.

Ramon Torra, conseller delegat de l’IMPSOL, ha dit que la nova urbanització connecta el teixit urbà amb l’espai natural de Collserola a través de grans espais públics, i amb els modes sostenibles d’anar a peu o en bicicleta. També ha destacat la construcció d’habitatge protegit, amb més de 360 habitatges amb algun tipus de protecció pública.

Ramon Sánchez, primer tinent d’alcalde de Molins de Rei, ha assenyalat que el projecte “vol situar a Molins de Rei a l’avantguarda de l’arquitectura amb un 40% del sòl destinat a espai verd”  i ha afegit “que serà un nexe d’unió entre diferents barris consolidant la trama urbana de la nostra vila”.

La urbanització, situada al sud-est de la vila de Molins de Rei,  ha permès la creació de la trama urbana continua entre els barris de la Riera Bonet i les Conserves, on la presència de l’espai natural de la serra de Collserola dona valor afegit i qualitat ambiental al paisatge.

El projecte ha consistit en la modificació de la topografia de la part baixa del sector per tal d’emplaçar-hi les edificacions amb pendents suaus i perllongar el teixit urbà existent a banda i banda i crear una nova façana urbana sobre l’avinguda de la Mancomunitat.

Les actuacions principals han estat:

  • El sistema viari, la xarxa de carrers que lliga amb els carrers existents i l’extensió del tots els subministraments bàsics necessaris (xarxes d’aigua, llum i gas).
  • Els espais lliures, que s’han disposat amb dos criteris bàsics: la relació amb el parc de Collserola i la creació de diversos espais de lleure urbans a través d’unes “plataformes naturals” fetes amb murs de formigó i terra. Així, el 40 % de la superfície total de la urbanització són espais verds.
  • La reconfiguració de l’avinguda de la Mancomunitat com a espai lliure. Es tracta d’un nou passeig amb una vorera de 15 metres d’amplada, un carril bici i més arbrat.
  • El pas de sota de la via del tren a l’avinguda de la Mancomunitat.

La fase 2 de la urbanització, que es preveu que comenci el 2021, possibilitarà la connexió també amb el barri de l’Àngel i facilitarà l’accés al parc de Collserola.

Edificació de la urbanització “Les Guardioles”

L’AMB a través de l’IMPSOL i conjuntament amb l’Ajuntament de Molins de Rei està construint simultàniament la 1a fase de l’edificació d’habitatges protegits a la parcel·la propietat de l’IMPSOL d’aquesta urbanització. Són 56 habitatges protegits que està previst lliurar el 2n trimestre del 2021. En aquest moment ja es preveu l’inici de les obres de la 2a fase de l’edificació, amb 61 habitatges protegits més.

Dades i indicadors de la urbanització “Les Guardioles”

Superfície total del sector ……………………………..129.876 m2

Zones verdes ……………………………………………….. 53.571 m2

Equipaments ……………………………………………….. 25.976 m2

Residencial (lliure + concertat + HPO) …………….. 50.820 m2

Comercial (mínim) …………………………………………. 2.000 m2

Habitatges lliures ………………………………………………317 uts.

Habitatges protegits (concertats + HPO)……………….363 uts.

Cost de les obres de la fase 1………………………………….9,5 milions d’euros.