Nota de premsa d’Esquerra Republicana Molins de Rei

I PER FI ARRIBA UN PLE…

Amb canvi de dia inclòs, imaginem que per la pressa d’haver d’aprovar mesures de tota mena, i després de salvar els aspectes legals per poder celebrar un Ple telèmatic, aquest divendres 24 d’abril vam poder assistir-hi al primer durant aquesta etapa de confinament a través de Ràdio Molins de Rei i un canal de Youtube de l’Ajuntament.

Va ser un Ple llarg, molt llarg, amb intervencions que sovint eren més declaracions d’intencions que propostes concretes, però el que sí vam poder constatar és l’efecte corró que suposarà a partir d’ara el pacte de govern entre PSC i Junts per Molins, amb majoria al Ple i, per tant, amb cap marge de maniobra per aprovar el que ells creguin, sense necessitat d’haver de pactar res prèviament.

La primera mostra la vam tenir amb la recuperació de l’àrea que ha de treballar per a la promoció econòmica de la vila, com si això no es pogués fer amb l’estructura que els mateixos socialistes van proposar a l’inici d’aquesta legislatura. Sembla més important recuperar zones de poder que agilitar l’estructura tècnica municipal perquè sigui més efectiva. Això, sense tenir en compte que encara no s’ha resolt la situació laboral de molts tècnics i tècniques de l’Ajuntament.

La segona, la vam tenir amb l’aprovació de les mesures per combatre els efectes d’aquesta epidèmia. Des d’ERC es va deixar clar que s’entén que calen diners per sufragar les despeses que s’han originat i les que vindran, és a dir, amb supressió de taxes municipals, augment de contractació de personal per a serveis socials de tota mena, ajuts per a empreses amb participació municipal, augment de neteja i desinfeccions, etc., però no creiem que un augment considerable en comunicació ho justifiqui, com tampoc la compra d’un dron. És veritat que cal informar de tot els vilatans i vilatanes de Molins de Rei, però no amb vídeos o informacions que no aporten res i semblen més propaganda que una altra cosa. I el dron, ara és estrictament necessari?

Creiem que ara és el moment de lluitar en tres línies molt clares: la construcció d’una residència gestionada des de l’Administració, que no sigui un negoci i posi realment l’atenció a les persones en el centre del seu funcionament; la col·laboració, tal com el nostre grup va demanar en el torn de precs i preguntes, en forma de Comissió de Seguiment de la situació postcovid amb tots els agents públics, particulars, associatius i partits polítics per plantejar entre tots, de la mateixa manera que es va fer per a la crisi anterior, les necessitats reals i de tothom després del confinament, i la implementació de mesures contra el canvi climàtic i el perjudici del medi ambient, per aprofitar el que hem pogut guanyar en aquest temps frenat en l’ús de vehicles i de producció industrial, i aturar les actuacions urbanístiques que vagin en contra del nostre entorn.

Molins de Rei, 26 d’abril de 2020