Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei elabora un document de bases per a la reactivació social i econòmica de la vila

L’objectiu del document és establir el full de ruta de l’actuació municipal

La crisi sanitària produïda per la COVID-19, ha afectat molts molinencs i moltes molinenques, i és per això, que des de l’Ajuntament de la vila s’ha endegat tot un seguit d’actuacions per tal de contribuir a pal·liar els efectes econòmics i socials d’aquesta crisi, alhora, que es vetlla per l’interès públic i es  garanteix la cohesió social de Molins de Rei.

L’any 2018, el ple municipal va aprovar el Pla de Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei, un document elaborat en col·laboració amb tots els agents socials de la vila i que va sorgir de diverses trobades participatives amb la voluntat de donar continuïtat al Consell de Seguiment de la Crisi creat l’any 2012.

El  document de bases que s’està elaborant actualment, vol ser una actualització i priorització de  les mesures ja establertes en el Pla de cohesió social i territorial i afegir-ne de noves, donat que la  situació actual obliga a noves prioritats, noves actuacions i noves mirades vers el municipi i vers la ciutadania.

Amb la voluntat de crear un document ric i proper a la realitat, necessitats i demandes  dels molinencs i molinenques, s’obre un període públic de propostes fins al proper 4 de setembre, per tal que tothom pugui fer les seves aportacions, propostes i suggeriments  de caràcter econòmic i social per a fer entre tots, un Molins de Rei millor.

Per fer-ho cal accedir al link https://www.molinsderei.cat/reactivacio-social-i-economica/ , on podeu consultar el document inicial i realitzar les vostres aportacions mitjançant el sistema que s’hi detalla, que posteriorment seran publicades públicament al web municipal.