Article d’opinió d’un grup de veïns de La Rierada

A pesar de les opinions oficials, molts veïns de la Rierada entenen que la seva reparació es fa de manera lenta… i inadequada.

La reparació de l’esvoranc produït per les pluges d’abril al tram de l’avinguda Castellví que va des del restaurant fins al carrer les Oliveres no es pot desmarcar dels controvertits projectes d’urbanització a La Rierada. L’ajuntament el vol reparar seguint uns projectes contestats i recorreguts per molts dels propietaris. Molts d’ells, després de quatre mesos sense solució, també es pregunten: ¿s’està fent l’obra de manera adequada?

De manera immediata a l’esllavissada, un grup d’una vintena de propietaris i propietàries al sector del Pla Parcial, el sector on s’ha produït l’esvoranc, van adreçar a alcaldia un primer escrit on demanaven diferents coses. La primera, i en això no volen cap dubte al respecte, afirmar que la reparació era urgent i necessària…

Tanmateix, es demanà que no s’aprofités la reparació per a ampliar innecessàriament l’avinguda Castellví segons el projecte de l’actual Pla Parcial. Els plans promoguts per l’ajuntament estan recorreguts, i no compten en cap cas amb el consens dels propietaris-es del Pla.

El motiu és clar: augmentar l’amplada, en comptes de mantenir l’actual, portarà inevitablement i lògica a posar gabions molt més endins del curs de la riera, -de fet, es posen a tocar del migrat curs d’aigua d’estiu!-, de manera que es malmetrà i “artificialitzarà” més del que fora possible la Riera de Vallvidrera, que és protegida per la Xarxa Natura UE 2000 a nivell internacional… Reduir-ne encara més la llera n’augmentarà la perillositat en cas de… rierada.

Així, els signants demanaven per instància en registre d’entrada que els fessin arribar per escrit informació al respecte del projecte, i fins i tot s’oferien a participar en la solució a prendre.

Tot i que van rebre una carta d’alcaldia, “on educadament els deien que ens ho tindrien en compte”, que cal esmentar que el sr. Regidor Ramón Sánchez els convidà, encara que dos mesos després, a una “visita d’obres” (però ja el mateix dilluns 13 de juny, el dia que començaven les obres!) i que posteriorment, (¡ja a finals d’agost! van rebre part de la documentació sobre la traçabilitat legal, urbanística i ambiental del projecte), a hores d’ara encara la tramesa no es completa… i els manca, per exemple, la documentació escrita procedent de l’Agencia Catalana de l’Aigua o del Parc Natural.

Tanmateix, mesos després de l’esllavissada, les obres no van començar fins a mitjans de juny, i després es van aturar, i van estar sense cap activitat, fins a ben entrat l’agost.

Urgència o… voluntat de tirar pel dret?

Entenem que son fets sorprenents. El procés… ¿no s’hauria d’haver tractat “administrativament i legal” com una “urgència”, cosa que hauria d’haver dut a una reparació immediata tot i seguint l’amplada actual donada la “gravetat” i “inseguretat” de l’avinguda?… (Recordem que l’esvoranc va ser el més d’abril!).

En canvi, el procés administratiu, urbanístic i legal s’ha activat com a “separata” del Pla per a “aprofitar-se” d’uns tràmits i “permisos” presentats a nivell general en un Pla ja aprovat, però caducat i recorregut.

Aleshores, mesos després d’activar les obres, l’ajuntament ¿no hauria d’haver disposat i lliurat sense esperes de tots els  requisits, permisos, i processos públics legals per a dur-lo a terme?…

És també difícil d’entendre que la “urgent reparació” es retardés tant donada  “la declarada perillositat de l’estat actual del carrer”… comptant que es va disposar de mesos per a preveure-la.

Els veïns signants son de l’opinió que la reparació es fa de manera que no es protegeix, i en canvi es malmet encara més, la Riera a l’àmbit de la Rierada, entre les Reserves Parcials de Can Balasc i la zona de Les Licorelles.

Que haver activat i començat les obres, i haver tingut després durant mesos una riera protegida per la UE empantanegada, intubada i malmesa de manera gratuïta… no és de rebut.

I que, per acabar-ho d’adobar, el veïnat es veu ara mateix afectat per un “incident tècnic” en les obres de reparació –els treballs han eixamplat i agreujat l’esllavissada- que retarden i dificulten encara més, i ja es porta així des d’abril, els accessos a bona part de La Rierada…

Jordi Bordes. Lluís Cerveró. Daniela de Zabaleta. Pere Casas. Laia Izquierdo. Fabio Alvino i Ole Bunger… en representació de signants de les instàncies esmentades.