Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

S’obren dues convocatòries d’ajuts adreçats a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. Una de caràcter general i una segona adreçada a persones majors de 65 anys.

En el cas de la convocatòria de subvencions  de caràcter general, el requisit és  que  l’import de la renda de lloguer no sigui superior a 750 euros, en el cas de famílies nombroses,  fins a 900 euros. Cal presentar-la, prioritàriament, de forma telemàtica mitjançant al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o bé de forma presencial, amb cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge Municipal.

En el cas de la convocatòria de subvencions  per a persones més grans de 65 anys, el requisit és  que  l’import  de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 750 euros, en el cas de persones amb grau de discapacitat, fins a 900 euros. Cal remarcar que la tramitació és presencial, de manera que cal demanar cita prèvia de l’Oficina d’Habitatge Municipal.

El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds, per ambdues línees d’ajuts,  serà el pròxim 3 de juliol del 2020.

En cas de sol·licitud degudament complimentada amb tota la documentació i només per entregar-la, cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al telèfon 93.680.33.40 o bé per correu electrònic a  ajuntament@molinsderei.cat

En cas de necessitat d’informació, s’atendrà amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i caldrà portar tota la documentació disponible. Cal sol·licitar-la al telèfon 93.680.37.39 o bé per correu electrònic a habitatgecovid@molinsderei.cat

Es pot trobar més informació al següent link del web municipal:

 https://www.molinsderei.cat/tens-problemes-per-pagar-el-teu-habitatge/