Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

La nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social, de la Generalitat de Catalunya, va obrir el termini de presentació el passat 6 de març i finalitzarà el proper 30 d’abril.

L’ajut per a persones grans per al pagament del lloguer del seu habitatge es destina a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. Han de tenir 65 anys o més durant l’any natural de la convocatòria.

Per optar a aquest ajut, l’import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 800 euros; en casos de persones sol·licitants amb grau de discapacitat i barem de mobilitat favorable, la renda serà de fins a 900 euros.

Les persones interessades han d’adreçar-se presencialment a l’Oficina de l’Habitatge (plaça Josep Tarradellas, 1), amb cita prèvia, on se li assessora en el procés i és realitzaran els tràmits necessaris. Recordar que el termini per sol·licitar l’ajut a la Generalitat de Catalunya finalitza el pròxim 30 d’abril. 

Cal sol·licitar la cita al telèfon 93.680.37.39 o al correu electrònic: generic_habitatge@molinsderei.cat, i presentar tota la documentació.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o entitats privades per les mateixes mensualitats del mateix any. També són incompatibles amb els ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.