Els títols del 2020 afavoreixen els viatgers habituals, amb la nova T-usual, però penalitzen els usuaris més esporàdics.

Incentivar l’ús del transport públic a través d’una gamma de títols més simplificada, de manera que les persones usuàries més habituals siguin les més afavorides, és l’objectiu del nou Sistema Tarifari Integrat del transport públic de l’àrea de Barcelona per al 2020.

Amb el nou model tarifari s’incrementa el preu dels títols d’us més esporàdic (bitllet senzill, T-Casual, T-Dia) i es redueix al voltant d’un 25% els títols d’ús més habitual o continuat (T-Usual, T-Grup, T-Jove,…)

Destaca la creació de quatre nous títols: la T-usual que substitueix la T-Mes; la T-Casual, que substitueix la T-10; la T-Grup i la T-Familiar.

La T-Usual, pensada pels usuaris que utilitzen el transport públic habitualment, permet viatges il·limitats durant 30 dies consecutius a partir de la primera validació i és de caràcter unipersonal. El seu preu és un 25% més barat que la T-Mes; la targeta d’una zona tindrà un cost de 40 €.

La T-Casual està destinada a les persones que utilitzen el transport públic amb menys freqüència . Aquest nou títol unipersonal permet fer 10 viatges durant un any per 11,35 €, un preu que s’encareix respecte a la T-10, que era multipersonal i costava 10,20 €.

La tercera targeta de nova creació aquest 2020 és la T-Grup, un títol multipersonal pensat per a l’ús ocasional per part de grups escolars o esportius que es desplacen en transport públic per la regió metropolitana de Barcelona. Permet fer 70 viatges en 30 dies i té un cost de 79,45 euros per a una zona.

Una setmana després de l’anunci de les tres noves targetes esmentades i com a resposta a les reiterades queixes dels usuaris per la impossibilitat que diverses persones utilitzessin la T-Casual, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) anunciava la creació d’una nova targeta, la T-Familiar, una targeta multipersonal pensada per a famílies o petits grups que permet fer 8 viatges. Tindrà una validesa de 30 dies i un preu de 10 € per a una zona. La T-Familiar no començarà a funcionar fins a l’1 de març del 2020 perquè les famílies que ara tenen T-10 la podran seguir utilitzant fins aleshores de forma multipersonal. D’aquest títol se’n podran beneficiar famílies d’un màxim de quatre membres, perquè a partir de les unitats familiars de cinc membres, ja es passa a títols de família nombrosa.

Es manté la T-Jove, un títol personalitzat que permet viatges il·limitats durant 90 dies consecutius per a persones menors de 25 anys. Redueix el seu preu en un 25%, 80 € per a una zona. També continua vigent la targeta gratuïta  T-16, per als menors de 16 anys. Fins ara, la T-16 tenia un cost d’emissió inicial de 35 euros però des de l’1 de gener de 2020 és totalment gratuïta, ja que passa a un cost zero des de la primera expedició.

Pel que fa a la gamma de títols de tarifació social, es mantenen els títols FM/FN per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d’un 25% de mitjana, excepte l’abonament trimestral, que s’elimina. També es manté la bonificació de la T-Usual per a persones en situació d’atur, títol que es congela amb un preu de 9,95 €.

La T-Dia, amb viatges il·limitats durant 24 hores, que costava 8,60 € per una zona tarifària, passarà a valer 10,50€. La T-Aire, pensada per a dos viatges integrats en dies d’episodis declarats de contaminació ambiental amb restricció de trànsit, tindrà un preu de 2,05€ per a una zona.

Continuarà en vigor la T-Verda, gratuïta i amb viatges il·limitats durant tres anys per a persones que hagin desballestat el seu vehicle privat contaminant i hagin renunciat a comprar-ne cap més en tres anys.

El preu del bitllet senzill per una zona s’incrementa 20 cèntims i passa de 2,20 a 2,40 €. El bitllet Senzill Aeroport L9 Sud valdrà 5,15 €.

A la presentació dels nous títols de transport per al 2020, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, emmarcava aquesta transformació del sistema tarifari com un pas més per seguir facilitant a la ciutadania alternatives davant l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2020, de la ZBE Rondes de BCN, que restringeix la circulació dels vehicles més contaminants de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 hores.

D’altra banda, Poveda comentava que “estem pendents de recursos de l’Estat per poder fer front a inversions necessàries i poder continuar millorant i ampliant la oferta de transport públic”.

La transformació del sistema tarifari es fa pensant en els canvis que incorporarà la futura T-Mobilitat, que representarà la digitalització dels títols de transport amb una tarifació que tindrà en compte els quilòmetres recorreguts i la recurrència. Està previst que entri en funcionament l’1 de gener del 2021.

Ara només falta que els trens arribin a l’hora…

Romà Català_ El Llaç 561_Desembre 2019