rodoreweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

  • El concurs busca promoure un espai d’expressió femení

  • Les tres millors obres literàries obtindran 1.000€, 500€ i 250€ de premi

Enguany, s’obre  la convocatòria per al 25a Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda. Aquest concurs té com a principal objectiu donar a conèixer i impulsar la participació de les dones en el món literari, per visibilitzar les seves veus i fer un reconeixement públic a les dones que mitjançant l’escriptura s’expressen en clau femenina i comparteixen el seu talent. 

Es tracta d’una convocatòria oberta només per a dones. El tema és lliure i l’obra haurà de ser inèdita i escrita en català, i no s’admetrà més d’una obra per escriptora.  El termini de presentació d’obres finalitzarà el 30 de novembre de 2021.

Les participants hauran d’entregar 7 còpies en paper i una en suport digital a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Es demana que el text tingui un mínim de 13.200 caràcters amb espais i un màxim de 26.400.

Pel que fa a les categories i premis, el primer premi s’emportarà 1.000€; el segon premi, 500€, i el tercer, 250€. A més de la dotació econòmica, les tres escriptores obtindran un trofeu.

El jurat, format per sis membres i  la presidenta, emetrà el seu veredicte a finals de febrer del 2022.

Per més informació, consulta les bases del concurs:

https://www.molinsderei.cat/feminismes-i-lgtbi/