Nota de premsa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Acord per definir el model de gestió del servei del cicle integral de l’aigua a escala metropolitana

L’acord del Consell Metropolità dona el tret de sortida al procés per definir el model per a 13 municipis metropolitans, amb la participació dels consistoris

La sentència núm. 4187/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya clarifica que la competència del servei del cicle integral de l’aigua, especialment pel que fa a l’abastament d’aigua potable, és metropolitana i correspon a l’AMB

Ahir, dimarts 22 de desembre de 2020, el Consell Metropolità de l’AMB va acordar iniciar un procés metropolità per definir, amb la participació dels municipis, el model o models de gestió del servei del cicle integral de l’aigua a la metròpolis de Barcelona, així com els seus mecanismes i calendaris d’implantació, de cara que l’AMB assumeixi efectivament els serveis que encara es mantenen en l’òrbita municipal. Aquest acord també servirà per determinar els mecanismes de coordinació de les competències que, en matèria d’aigua, corresponen als ajuntaments.

L’acord estableix que l’AMB creï una comissió d’estudi amb l’objectiu d’arribar a assumir aquests serveis en el termini màxim de 2 anys.

Concretament, l’acord inclou 13 municipis metropolitans: Barberà del Vallès, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Tiana, Cervelló, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès, Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. Tenint en compte que l’abastament d’aigua potable és un bé essencial bàsic, l’AMB requereix a aquests municipis que continuïn garantint la prestació del servei en la forma que tinguin determinada, mentre no l’assumeix l’AMB.

El govern metropolità considera que, amb aquest nou pas, l’AMB segueix vetllant pel manteniment del servei d’abastament d’aigua —un bé universal i essencial per a les persones—, i s’avança cap a un model metropolità de gestió del servei al costat dels municipis i dels operadors.

Sentència 4187/2020 del TSJC

L’AMB apunta que amb la sentència núm. 4187/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya queda clarificada la qüestió de la competència del servei del cicle integral de l’aigua, especialment pel que fa a l’abastament d’aigua potable, ja que en defineix la titularitat com a «metropolitana» i, per tant, correspon a l’AMB.

Aquesta sentència constata que l’AMB té competència plena dels serveis de subministrament d’aigua en baixa, de sanejament en alta i de depuració d’aigües residuals, i que té facultat per coordinar els sistemes municipals pel que fa al sanejament en baixa i altres possibles competències municipals en matèria d’aigua.

D’altra banda, l’AMB recorda que l’article 14.c) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reconeix la competència i titularitat de l’AMB del servei d’abastament d’aigua en baixa.