Informació facilitada per l’Observatori Comarcal del Baix Llogregat

A finals del mes de desembre, l’atur registrat al Baix Llobregat s’ha situat en 49.522 persones, augmentant respecte al mes anterior en 1.689 persones (+3,5%). El creixement relatiu mensual baixllobregatí es situa per sobre del registrat a l’Àmbit metropolità i al conjunt de Catalunya. En termes interanuals, continua creixent l’atur registrat en tots els àmbits territorials. El nombre de persones registrades a les oficines de treball al Baix Llobregat ha crescut en 10.605 persones respecte desembre de 2019.