Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei dóna inici a les actuacions als polígons industrials en el marc del Projecte de modernització dels polígons de Molins de Rei, subvencionat per la Diputació de Barcelona dins el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Per al plantejament de les actuacions en els polígons industrials de Molins de Rei s’ha tingut en compte el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de l’Ajuntament de Molins de Rei, que  posa un èmfasi especial en l’aplicació de mesures que redueixin l’accidentalitat dins del municipi, i a la llum de les dades s’ha detectat la problemàtica que cal resoldre, ocasionada per la geometria dels carrers, la intensitat mitjana diària i les elevades velocitats a què se circula pels dos polígons industrials, motius pels quals es proposa un pla d’actuació progressiu per assolir una pacificació del trànsit i reducció de velocitat en aquestes zones.

La importància quant a activitat econòmica que representen el Polígon el Pla i el Polígon Riera del Molí, juntament amb la seva ubicació estratègica, que fa que sigui una de les portes d’accés al municipi des de Barcelona, suposa una oportunitat per atreure inversors dels dos polígons i per consolidar el teixit empresarial de les empreses ubicades.  Les actuacions del projecte contribueixen a mantenir en condicions adequades els polígons, minimitzen els riscos d’accidents lligats a elevades velocitats, milloren la imatge, milloren l’eficiència i, en conseqüència, es millora la competitivitat dels polígons.

Al Polígon Industrial Riera del Molí, les actuacions en marxa són l’adaptació de passos de vianants, el canvi de tapes de clavegueram i, finalment, l’asfaltatge dels carrers.

Per altra banda, les actuacions en execució al Polígon Industrial el Pla són: la retirada de baladres situats a la mitgera de la N-340 i l’adaptació dels passos de vianants a la cruïlla Miquel Torelló i Pagès amb Riera Can Pahissa en matèria de suspensió de barreres arquitectòniques, ja que actualment no presenten cap mena d’adequació a normativa.

A més a més, es procedirà al canvi de tapes de clavegueram a l’avinguda Barcelona en tots dos sentits, a l’asfaltatge de carrers i, a finals de juny, al canvi de llumeneres. Aquesta millora estava prevista des de fa temps pel servei municipal de manteniment de via pública. Amb aquesta actuació es complirà amb normatives lumíniques europees i, a més, els fanals seran molt més eficients pel que fa al flux de llum emès i molt més respectuosos amb el medi ambient, gràcies a un consum elèctric menor.

Finalment, a mitjà termini, s’efectuaran els canvis dels quadres elèctrics, així com a la construcció d’una rotonda en el carrer del Pla amb el carrer Llobregat.