Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei:

El proper mes de maig es farà entrega de l’edifici plurifamiliar de 89 habitatges que ha representat uns ingressos públics de més de mig milió d’euros per fer polítiques de sòl i habitatge.

La urbanització de Ca n’Iborra està a punt de finalitzar. L’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha visitat el resultat del Pla especial de millora urbana i ha explicat el que representarà aquest nou espai públic dignificat, més verd i de trobada social, gràcies a la intervenció de la promotora Wayhouse, qui ha assumit el cost íntegre de l’actuació. Unes obres que també comptaran a la seva planta baixa amb locals comercials i un aparcament soterrani al passeig del Terraplè entre el carrer Jacint Verdaguer i el carrer Roseta Canalies.

Les naus abandonades i ocupades van provocar moltes queixes ciutadanes, pels problemes que comportaven als mateixos veïns i veïnes, i van enderrocades entre els anys 2011-2012. Amb aquesta nova intervenció de regeneració urbana, l’alcalde, Xavi Paz, ha assegurat que “ara podem dir que Molins de Rei dignifica una part del seu espai públic, una de les seves principals entrades al municipi i, sobretot, un dels espais més transitats pels vianants”

A més a més, l’alcalde ha explicat que “hem encarregat un estudi de mobilitat sobre aquesta zona per aportar solucions amb vista a la mobilitat futura. Esperem tenir aquest estudi en el transcurs del mes de març i poder tornar a reunir-nos amb els veïns del barri de la Granja per tal de pactar les possibles solucions”.

El projecte s’estructura sobre dos eixos de circulació: un, alineat al nou edifici residencial amb locals comercials i un altre, en el mateix passeig del Terraplè, que garanteix la circulació dels vianants al llarg de tot el passeig.

Les dues voreres àmplies de 8 metres queden unides per un espai central destinat a zona verda. L’actuació realitzada en l’espai públic combina els parterres amb vegetació, arbrat i mobiliari urbà, i així embelleix un dels eixos centrals de Molins de Rei. La superfície destinada a zona verda representa més de 3.000 m², amb un nou espai lúdic per als més petits de la nostra vila, cosa que permet a Molins de Rei millorar en termes de sostenibilitat i una millora de la salut dels veïns i veïnes.

Jesús Lafuente, de la promotora Wayhouse,  ha volgut agrair al consistori la col•laboració i ha remarcat la voluntat de “seguir treballant per l’espai públic de Molins de Rei”. En aquest projecte han obtingut la qualificació d’eficàcia energètica A, que representa “la més eficient”. Això ajuda a tenir habitatges que contribueixen per la preservació del medi ambient.

Lafuente ha afegit que aviat actuaran en la zona de Can Coll, on esperen poder realitzar un altre projecte urbanístic de regeneració urbana, que significarà la creació d’un nou emplaçament d’ús públic.