A partir de l’1 de gener, desapareix la discriminació tarifària entre els municipis de l’Àrea Metropolitana.

El passat dilluns 26 de novembre, al local del Forum XXI va tenir lloc una sessió informativa amb el títol “Pros i contres de pertànyer a la Zona 1”, en la que van intervenir el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda i l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramón Casals. La sessió va comptar amb la presència dels representants de la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP). Els assistents van poder exposar les seves objeccions al sistema de finançament adoptat per dur a terme la nova tarifació de la zona 2 de transport, a la qual pertany Molins de Rei, que consistirà en un recàrrec en el rebut de l’IBI.

En la trobada es van posar de relleu les incoherències de l’antic sistema tarifari. Per exemple, Castelldefels, que es troba a 17 kms. de Barcelona, pertany a la zona 1, mentre que Molins de Rei, que és a 10 kms., pertany a la zona 2.

Actualment, 18 dels 36 municipis que pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) formen part de la zona 1 del sistema tarifari integrat del transport públic i els 18 municipis metropolitans restants -entre els quals Molins de Rei- formen part de la zona 2. Aquesta diferència, establerta l’any 2000, va comportar una delimitació de zones tarifàries que suposava un greuge econòmic per als municipis que, tot i formar part de l’AMB, pertanyen a la zona 2, amb una diferència del preu del bitllet, notable d’una zona a l’altra, que pot arribar a un increment del 97% segons el títol de trans­port. Aquestes tarifes elevades provocaven incoherències tals com que, per desplaçar-se a Barcelona, a una família de Molins de Rei li sortia més barat utilitzar el transport privat que el transport públic.

Des que es van delimitar les zones i les tarifes l’any 2000, hi ha hagut una llarga reivindicació per part dels ciutadans i els alcaldes dels municipis metropolitans per igualar i estendre les tarifes de la zona 1 a la zona 2, de tal manera que tots els municipis metropolitans paguin igual, com una única zona, al preu de la Zona 1. Si l’AMB està formada per 36 municipis, és coherent reivindicar la igualtat de serveis per a tots els municipis que en formen part.

 

Una Tarifa Plana que inclou tots els municipis de l’AMB

Des de l’1 de gener del 2019, els 36 municipis que formen l’AMB funcionen amb una única zona tarifària. Els viatgers es poden desplaçar amb títols d’una sola zona en els trajectes en els quals tan l’origen com la destinació són un municipi de l’AMB.

Els municipis de la segona corona metropolitana com Molins de Rei continuem pertanyent a la zona 2, però paguem el mateix que els de la zona 1.

Amb la nova tarifació, es paga amb bitllets i títols d’una zona tots els desplaçaments entre els municipis de la ZONA 1/2 a la ZONA 1 i a l’inrevés. I també tots els desplaçaments des de la ZONA 1/2 a la ZONA 2 i a l’inrevés.

Igualant les tarifes, però mantenint la zonificació, s’aconsegueix que els desplaçaments entre municipis de la zona 2 i zona 1/2 mantinguin la tarifació antiga. L’entrada en vigor de la nova zonificació no significa cap canvi per a ells.

El finançament de la nova integració tarifària

L’AMB es finança amb els impostos dels habitants dels municipis que la conformen i reverteix els seus recursos en millores urbanístiques en aquest municipis. Per exemple, a Molins de Rei, l’AMB ha participat en el finançament de l’edifici El Molí, la Zona Esportiva Ricard Ginabreda, la reforma de la carretera, programes de reciclatge.

Poveda explicà que “el cost del transport públic a l’AMB és d’1 milió d’euros. 600.000 estan finançats per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona; la resta es cobreix amb el tribut metropolità”. Per finançar la nova integració tarifària, cal que els habitants dels municipis de la zona 2 que s’integrin al sistema tarifari de la zona 1  paguin també el Tribut Metropolità, igual que els de la zona 1. Aquest tribut es recapta per mitjà d’un recàrrec sobre l’IBI, que serà d’un 0,16% del valor cadastral per als habitatges i més car pel comerç i la indústria. Els immobles amb un valor cadastral inferior a 45.000 euros en quedaran exempts.

Alguns assistents a la sessió informativa van plantejar que aquesta mesura pot representar una discriminació per a alguns ciutadans propietaris i no usuaris del transport públic, que estaran obligats a contribuir solidàriament al manteniment d’un servei que no necessiten o utilitzen. Els representants de l’Administració justifiquen aquesta mesura argumentant que l’IBI és un tribut solidari. Segons Póveda “el tribut metropolità es tenia que implantar tant amb tarifa plana com no”.

El pressupost de la totalitat d’actuacions previstes per a fer efectiva la igualtat de serveis entre tots els 36 municipis de l’AMB és de 45 milions. En una primera fase s’establirà la tarifa plana de transport, que costarà 23-26 milions (amb el Tribut Metropolità tan sols se’n recaptaran 17). La resta del pressupost s’adjudicarà a una segona fase d’actuacions, que consistirà en introduir millores en el servei de transport pú­blic i en les infraestructures d’aquests 18 municipis. També es traspassarà a l’AMB la gestió d’alguns dels serveis de transport d’aquests mu­nicipis, dels quals fins ara l’organisme metropolità no en tenia competència. “Per al Molins Bus, de moment mantenim les tarifes de Molins de Rei a part de les de l’AMB, però a la llarga es tendirà a la unificació de tarifes”, apuntà Joan Ramon Casals.

 

Una aposta per la sostenibilitat

Amb la nova tarifa plana es vol incentivar la utilització del transport públic per part dels usuaris  que fins ara no utilitzaven aquest mitjà perquè sortia massa car. Aquest increment pot arribar fins als 4,6 nous milions de viatges en tota l’AMB.

Segons Casals “el 80% de la contaminació a Molins de Rei està originada pel transport privat”. Amb aquesta nova tarifa es preveu aconseguir una disminució de la presència de vehicles privats a la via pública, cosa que permetrà descongestionar el trànsit  i assolir un estalvi important d’emissions de CO2. És una  aposta a favor de la lluita contra el canvi climàtic i per a la reducció de la contaminació que afecta la salut dels ciutadans.

Romà Català_ el llaç nº 550

________________________

 

S’ha aprovat l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments entre tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El passat mes d’octubre, més de quatre anys després que la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP) lliurés al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei i al Síndic de Greuges 3.833 signatures amb la petició d’incloure Molins de Rei a la zona 1 del  Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments entre els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), independentment de la zona tarifària a la qual pertanyin (zones 1, 2A, 2B i 2C).

Finalment, gràcies a la pressió popular i a la voluntat política dels ajuntaments de la AMB, s’ha aconseguit que l’ATM donès llum verda a aquesta demanda amb la condició que els municipis beneficiats paguin el cost que els correspon per mitjà del Tribut Metropolità.

La nova tarifa plana permetrà desplaçar-se amb títols d’una zona en tots els trajectes en els quals tant l’origen com la destinació siguin un dels 36 municipis de l’AMB. Per a la resta de desplaçaments entre qualsevol municipi de l’AMB i un municipi del sistema tarifari extern a l’àmbit metropolità es mantenen les tarifes actuals.

Això suposarà que els molinecs pagarem la meitat per als tiquets i abonaments de transport per anar a Barcelona o Cornellà, per exemple. Actualment, una targeta T-10 per als municipis de la zona 2 té un cost de 20,10 euros, mentre que el mateix títol per a la zona 1 val 10,20 euros. Aquesta diferència de preu afecta també altres abonaments, com la T-Mes, per la qual es paguen 72,70 euros en zona 2 i 54 euros en zona 1.


La tarifa plana s’aplicarà a tots els títols integrats de l’ATM (excepte a la targeta T-16) i als bitllets senzills.

Afectarà als següents títols: T-10, T-10 per a treballadors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-mes, T-mes per a persones en atur, T-trimestre, T-jove, títols integrats bonificats per a famílies monoparentals i nombroses, T-dia, T-aire i T-esdeveniment.

Els bitllets senzills, no integrats, dels operadors de transport (FGC, Rodalies de Catalunya i autobusos metropolitans i interurbans) també es regiran per aquesta tarifa plana quan cobreixin el trajecte entre dos municipis de l’AMB.


Un llarg camí

L’any 2014, un cop entregades les signatures recollides per la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP), el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la constitució d’una “Ponència Unitària sobre la zona 1” amb l’objectiu de reivindicar la reducció del cost del transport públic per als veïns de Molins de Rei. Amb la unitat de les forces polítiques i la pressió ciutadana es va aconseguir que, l’any 2016, la vila passés a formar part de la zona 1, però només pels desplaçaments entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. Finalment, per al gener de 2019 s’ha aconseguit la plena igualtat tarifària entre els municipis de la zona 1 i la zona 2.

Amb aquesta nova tarifa es preveu un increment de la demanda de transport públic de 4,6 milions de viatges, que se sumaran als 50 milions de viatges anuals que ja es fan actualment entre els municipis de l’AMB de la primera i la segona corona. Amb el nou model es pretén traspassar usuaris del vehicle privat al transport públic, per així reduir les congestions de les principals vies i la contaminació atmosfèrica que comporta el primer.

La creació d’aquesta zona metropolitana de tarifa plana s’emmarca en el futur model tarifari quilomètric (T-Mobilitat) que s’aplicarà a partir de l’any 2021 en l’àmbit de l’ATM de Barcelona i, posteriorment, a tot Catalunya. El nou model preveu una tarifació d’acord amb els quilòmetres de recorregut dins del sistema tarifari integrat, amb salts de 5 km a partir dels primers 10 km de trajecte, en convivència amb la nova zona de tarifa plana dels 36 municipis de l’AMB, que es mantindrà.

El Tribut Metropolità

Per a finançar aquesta ampliació de la zona de tarifa plana, l’AMB ha aprovat l’aplicació del Tribut Metropolità als 18 municipis de la segona corona metropolitana que fins ara n’estaven exempts temporalment. Els ciutadans dels municipis de la zona 1 ja paguen aquest tribut, que, a partir de l’any vinent, s’ampliarà a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana. El Tribut Metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori .

Segons els càlculs realitzats per l’AMB, la recaptació que es preveu amb l’ampliació de l’ordenança fiscal del tribut metropolità és de 17 milions d’euros. Es contempla que el cost total de la integració tarifària dels municipis metropolitans de la segona corona metropolitana en la Zona 1 sigui d’aproximadament 23,1 milions d’euros. Per tant, com que els 17 milions d’euros que es recaptaran a través del Tribut Metropolità no seran suficients, s’està analitzant amb la Generalitat de Catalunya el possible finançament dels 5,9 milions d’euros que falten.

El Tribut Metropolità s’aplica en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI). Aquest tribut s’exigeix en els mateixos casos que l’IBI i als mateixos subjectes passius. Suposarà un 0,16% sobre el valor cadastral i els habitatges amb un valor cadastral de menys de 45.000 euros n’estaran exempts.

Romà Català_ el llaç nº 549