La regidora de Molins Camina-Podem a l’Ajuntament de Molins de Rei, Ana Maria Aroca va presentar, el passat 29 d’octubre, una instància a l’Ajuntament en la que es demana que els diners que li correspon percebre aquest 2020, com a grup municipal, uns 6.500 euros, es destinin als centres educatius de la vila per a fer front als efectes de la COVID-19. Alhora es demana a la resta de grups polítics del consistori que facin el mateix gest que els comuns.

El text de la instància és aquest:

Exposo: Davant les dificultats per part dels centres públics per rebre el finançament públic necessari per al seu correcte funcionament en les condicions actuals, a Molins Camina – Podem hem decidit renunciar als ingressos pendents durant l’any 2020 en el concepte de subvenció a grup municipal i que aquests siguin destinats als centres educatius públics de la vila d’educació primària i secundària, a les llars d’infants municipals, a l’escola d’adults i a l’escola municipal de música, de manera ponderada en funció del número d’alumnat com a ajuda extraordinària per als següents usos finalistes i la seva fiscalització: ­Compra de material sanitari necessari per l’alumnat (50%) ­Compra de material escolar i de suport tècnic per a l’alumnat més vulnerable econòmicament (50%). Instem també a la resta de grups municipals a plantejar­se la mateixa decisió per intentar compensar amb un finançament públic municipal la manca del finançament necessari per part d’altres administracions publiques, atès que l’activitat política municipal està pràcticament aturada des del començament de la pandèmia.

Sol·licito: Que s’atengui aquesta sol·licitud i que es faci trasllat a alcaldia i a la resta de grups municipals”

Redacció