Inormació facilitada per la CUP Molins

El proper dijous presentarem una moció de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa I Gaza.
No podem restar impassibles davant de l’enèsima onada de violència i repressió de l’estat israelià cap al poble palestí.
Aturem qualsevol negoci amb l’estat d’Israel per part de la Generalitat.
Fem pressió per forçar la fi de l’ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades.