El nostre municipi i el medi natural que l’envolta estan inserits en una zona metropolitana on hi viuen més de dos milions de persones. Un espai cada vegada més poblat de gent i vehicles de tota mena en el que caldrà buscar l’equilibri que permeti garantir la cohabitació de vianants, patinets, bicicletes i vehicles a motor, sense oblidar les mesures per a disminuir la contaminació i reduir el col·lapse dels centres urbans.

Cal preservar la convivència entre els diferents estils de mobilitat, amb una especial atenció pels que ho fan a peu. En aquest sentit s’han de recordar les limitacions de velocitat i normes de comportament que els usuaris de patinets i bicicletes han d’observar estrictament per a circular dins els espais urbans de la vila, i així no condicionar la convivència respectuosa d’aquests vehicles amb els vianants i els vehicles a motor convencionals.

Si hi ha un carril bici segregat de la calçada, les bicicletes i els patinets s’han de desplaçar per aquest, sense superar en cap cas els 30 km/h. Si es veuen obligats a circular per la vorera mai hauria de ser a una velocitat superior a la d’un vianant. Els menors només en poden fer ús en zones tancades al trànsit i sota la responsabilitat dels pares o tutors.

Les bicicletes han de dur timbre i, quan sigui obligatori (de nit, als túnels i als passos inferiors), han de portar una llum blanca de posició al davant, i una altra de vermella darrere o un reflectant posterior homologat. Circulant per vies interurbanes, també és obligatori dur una peça de roba reflectant.

El ciclisme de muntanya s’ha posat de moda com a forma d’oci i pràctica esportiva, la qual cosa ha comportat un increment exponencial de bicicletes circulant per tota classe de camins de muntanya, especialment els caps de setmana.  Aquest fenomen de masses amenaça amb envair uns espais d’oci i tranquil·litat del nostre entorn més immediat que haurien d’estar reservats per al gaudi dels passejants. A més, malmet un espai natural ecològicament fràgil que està sotmès a una exagerada pressió mediambiental a causa de la multitudinària presència de  bicicletes, i a la celebració d’algunes curses de trail, per camins estrets en els quals s’hauria de limitar la pràctica d’aquestes activitats.

Es necessari establir una reglamentació adequada que permeti la convivència entre els practicants de la bicicleta i els passejants, i garanteixi la preservació d’un espai natural sotmès a un estrès insostenible. Els entorns naturals de la vila, tant a la llera del Llobregat com a Collserola, constitueixen un immens tresor que ens pertany a tots i s’ha de preservar per a poder-lo continuar gaudint tal com és ara en el futur. Un espai que hem de saber gestionar buscant l’equilibri entre el seu usdefruit i la seva capacitat de regeneració.

L’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat recentment una ordenança per regular l’ús de la bicicleta al Parc Natural de Collserola, que ja havien aprovat altres municipis veïns com Esplugues de Llobregat y Sant Cugat del Vallés. La mesura suposa l’aplicació de la normativa impulsada pel Consorci del Parc de Collserola, en la qual es limita la circulació de les bicicletes pels camins autoritzats i a una velocitat màxima de 20 km/h. Només es permet la circulació per  pistes que facin més de tres metres d’ample. Això redueix les possibilitats de circular per camins estrets i corriols, ja que limita l’ús de la bicicleta a les vies principals, pistes forestals i camins de passeig. A més, davant la presència de vianants, aquests sempre tindran prioritat i hauran de ser sobrepassats a una velocitat màxima de 10 km/h i respectant una distància de seguretat d’1 metre.

Com dèiem al principi, la ubicació del nostre municipi fa  obligatori gestionar l’accés als espais naturals perquè la sobreexplotació i el mal ús no en comporti la seva transformació.  Tanmateix, en una vila com la nostra, amb un centre urbà ple de carrers estrets, s’hi fa difícil encabir-hi les diverses modalitats de vehicles que hi circulen, per tant, s’imposa l’establiment i el respecte a unes normes de convivència que garanteixin tant els drets dels vianants com els dels usuaris de vehicles.

Editorial_el llaç nº 550