Comunicat de l’Ajuntament de Molins de Rei:

L’Ajuntament de Molins de Rei pren les primeres mesures econòmiques per a  minimitzar l’impacte econòmic als comerciants  i als molinencs i molinenques, provocat per  les mesures derivades de l’alerta pel coronavirus SARS-CoV2.  

Les  primeres decisions de l’Ajuntament de Molins de Rei van adreçades als ciutadans i comerciants amb la voluntat de contribuir a pal·liar la situació  social i econòmica derivada de l’alerta provocada pel coronavirus SARS-CoV2Aquestes mesures es centren en  l’àmbit del comerç,  dels serveis municipals que no es poden prestar,  i en el pagament dels tributs municipals.

MESURES PEL COMERÇ

Les primers mesures adoptades i adreçades, amb exclusivitat, al comerç molinenc, fan referència a les taxes municipals que l’Ajuntament de Molins de Rei té establertes.

Es realitzarà una reducció extraordinària de la taxa d’escombraries comercials per les activitats afectades i es fraccionarà el seu pagament en dues quotes del  50%  cadascuna.  Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s’ha pogut exercir l’activitat econòmica.

També, es durà a terme una reducció extraordinària de la taxa mensual del mercat ambulant, equivalent als dies que no es dugui a terme aquest mercat. Entretant i preventivament,  no es cobraran les mensualitats  dels   mesos de març, abril i maig.

Tanmateix, es realitzarà una reducció extraordinària de la taxa d’ocupació de la via pública per les taules i cadires dels bars i restaurants que han hagut de tancar. Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s’ha fet l’ocupació amb taules i cadires.

MESURES PELS SERVEIS MUNICIPALS

Tots els serveis municipals s’han vist afectats i l’ajuntament ha reduït las seva atenció al públic a través de mitjans telefònics i telemàtics. Als serveis en els que els usuraris realitzen   algun   tipus de  pagament, educatius i esportius,  també  s’apliquen mesures.

Als serveis educatius, l’Ajuntament de Molins de Rei portarà a terme una reducció extraordinària de la tarifa del curs 2019-2020 a les Llars d’Infants Municipals; El Rodó; La Traca i El Molí, i també a l’Escola Municipal de Música Julià Canals. Per tant, la taxa per la prestació del servei, es veurà reduïda per tots els dies que no es presti el servei. Entretant i preventivament, no es cobraran les mensualitats o pagaments previstos per a finals dels  mesos de  març, abril i maig.

Als serveis esportius, el consistori  realitzarà una reducció de la taxa per a la utilització de la piscina municipal, així com en la taxa pels serveis esportius a realitzar en les instal·lacions esportives municipals, com són, l’Escola Esportiva i l’Activitat física per adults.  Totes dues taxes obtindran una reducció equivalent als dies que no es presti el servei. I com a les altres taxes municipals, preventivament, no es cobraran les mensualitats previstes  per a finals dels   mesos de març, abril i  maig en el cas dels serveis esportius i els mesos d’abril, maig i  juny pel que fa referència a la piscina.

MESURES IMPOSITIVES

En matèria d’impostos, s’ajornen tots els pagaments previstos els propers mesos.

Així, s’ajorna el pagament del 1r termini de l’IBI, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa d’escombraries domèstiques, s’establirà un nou calendari de pagaments amb mesures de flexibilitat pels  ciutadans.

Tanmateix, s’establiran  ajudes o subvencions individuals i la possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs pels ciutadans o les empreses, d’acord amb cada situació concreta, sempre, això sí, sol·licitant-ho prèviament.

ALTRES MESURES

Des de l’ajuntament es garanteix el pagament puntual de totes les factures a tots el proveïdors  per facilitar la seva liquiditat. També s’estudiaran les demandes per flexibilitzar el pagament dels lloguers i les concessions municipals als diferents agents, operadors i concessionaris.

Finalment, constatar la voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei de seguir implementant  noves mesures en matèria econòmica i d’impacte al sector local. Així com, nous ajuts per a les persones, per fer front a pagaments, i majors facilitats i flexibilitat davant les obligacions tributàries de la ciutadania.  

El manteniment de l’economia i el teixit productiu ha d’esser una prioritat de totes les administracions públiques, tant durant com  després  de  la situació d’emergència  sanitària que tenim, i en aquest sentit  l’ajuntament de Molins de Rei continuarà implementant accions i mesures, adreçades especialment al sector del comerç que  és el que s’ha vist més afectat  fins a dia d’avui.