carrcarmgalweb
La vorera de la part dreta del carrer de Carme Galceran, en el tram comprès entre davant del pavelló poliesportiu i la cruïlla amb el carrer de Sant Joan, es troba en un estat de conservació lamentable i perillós per transitar els vianants.

La causa d’aquest deteriorament sembla que és per les grans arrels dels arbres d’aquesta zona que aixequen les rajoles que hi ha al costat dels escocells. Amb el pas del temps i si no s’hi posa remei com està passant en aquest tram del carrer, els desperfectes van a més.

Text i fotografies: Vicenç Joan Camps