Les circumstàncies excepcionals causades per la COVID-19 no han aturat el projecte d’internalització de l’institut Bernat el Ferrer, que acaba de signar un conveni de subvenció Erasmus+ d’intercanvi escolar. Aquest projecte s’efectuarà conjuntament amb altres tres instituts europeus (d’Itàlia, Turquia i Eslovàquia) i tindrà una durada de 24 mesos.

Breaking Boundaries with Culture (2020-22) és un projecte transversal que té per objectiu trencar les barreres culturals encara existents a l’Europa del segle XXI. Aquesta iniciativa avalada pel programa Erasmus+ donarà l’oportunitat a docents i alumnes de compartir experiències i reptes comuns, com són les competències digitals, l’aprenentatge d’idiomes i el patrimoni cultural europeu.

Durant els dos anys del projecte i, amb l’anglès com a llengua vehicular, els alumnes de 4t d’ESO treballaran diverses activitats de forma conjunta amb la resta de països participants. Entre les accions que es duran a terme s’inclouen la creació de curtmetratges, un llibre de receptes i un recull de cançons tradicionals. Aquest curs les activitats es realitzaran de forma virtual i posteriorment, quan l’evolució de la pandèmia ho permeti, es combinaran amb una mobilitat física a l’estranger. Si voleu saber més sobre el desenvolupament de les activitats, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials: @bbwc.tr, @mobilitatbernatelferrer.

Amb la signatura d’aquest projecte, l’institut Bernat el Ferrer continua reafirmant el seu compromís amb l’educació en els valors europeus de respecte, pluralitat, no discriminació i tolerància que va començar fa deu anys, quan vam participar per primera vegada en un projecte europeu. Des de llavors, el centre ha ofert la possibilitat de participar en diverses experiències europees als alumnes de tots els nivells educatius. S’han fet intercanvis amb centres d’Alemanya, França, Grècia, Finlàndia i fins i tot diversos alumnes de Formació Professional han tingut l’oportunitat de realitzar les seves pràctiques professionals a diferents empreses europees.

Erasmus+, que acaba de celebrar el seu 33è aniversari, és el programa integrat de la Unió Europea en els àmbits de l’educació i la formació, joventut i esport. Ofereix oportunitats per a totes les persones i en tots els sectors educatius. A Espanya, el programa Erasmus+ és gestionat per part del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actua com a Agència Nacional del programa en els àmbits de l’educació i la formació i que està adscrit al Ministerio de Universidades. Per obtenir més informació sobre el programa Erasmus+ podeu visitar les xarxes socials: Twitter: @sepiegob; Facebook: ErasmusPlusSEPIE; Instagram: @sepie_gob; #ErasmusPlus; YouTube: SEPIE.

El logotip

El logotip del projecte va ser escollit entre tots els proposats pels alumnes dels instituts europeus. Els seus creadors, en Miquel Durán, en Marcel Barrera, en Muhamad Ali i l’Arnau Canet, ens expliquen el seu significat: “Ens van encarregar fer un logotip pel projecte d’Erasmus anomenat: “Breaking boundaries with culture”. Així doncs, vam pensar en el que s’utilitza habitualment per trencar parets (o en aquest cas fronteres) i també vam utilitzar exemples de logotips d’alguns moviments del món i ens vam adonar que un puny trencant una paret era un bon exemple, ja que el puny forma part d’una persona, de manera que és una persona que trenca la paret. Després vam afegir les parts necessàries com ara les banderes i els països i el títol del projecte”.

Classe M15, INS Bernat el Ferrer