Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Des que es van suspendre les activitats als equipaments municipals, l’equip directiu i el docent de l’Escola Municipal de Música Julià Canals s’ha hagut d’adaptar, acceleradament, a les noves tecnologies per poder seguint oferint formació musical a l’alumnat.

Davant la nova situació de confinament, l’Escola Municipal de Música Julià Canals s’ha vist obligada a fer un replantejament de les activitats que presta als usuaris del servei. A la tasca pedagògica habitual han hagut d’afegir una formació accelerada per adaptar les noves tecnologies a la seva feina. L’equip docent reconeix que “la comunicació no és comparable a la que es produeix en una classe presencial”, tot i que “entén que és imprescindible continuar fent un seguiment i un acompanyament de l’alumnat i que val la pena fer l’esforç d’incorporar nous recursos”.

Així doncs, el professorat d’instrument està fent un seguiment dels alumnes per videoconferència, per l’aplicació WhatsApp, o bé amb intercanvi de vídeos. Per la seva banda, els professors de llenguatge musical han preparat un web amb diverses propostes d’activitats, que es distribueixen en diverses pestanyes, adreçades als diferents nivells.

Alhora, s’ha habilitat un Site de Google des d’on els més petits poden visualitzar els cursos de llenguatge musical fets pels seus professors, i els més grans poden fer feines, en aquesta mateixa matèria, com les que farien a classe. En aquest web també s’hi han penjat àudios i partitures de les cantates i obres que estaven treballant els grups instrumentals i de cant coral. Finalment, els alumnes que preparen una prova d’accés al Conservatori reben classes més intensives mitjançant l’aplicació Zoom.

Durant aquest període d’excepcionalitat, l’equip directiu manté una comunicació regular amb les famílies i amb el professorat, i es reuneix mitjançant l‘aplicació Zoom amb el Claustre i amb els comandaments de l’Ajuntament que gestionen l’Escola. La seva directora, Pilar Casals, considera que en una situació difícil com la que estem vivint, “la música pot ser de gran ajuda i no volem que falti el nostre acompanyament a les famílies”.

A més, cal remarcar que l’Ajuntament no cobrarà als usuaris les classes que no s’hagin fet presencialment a l’Escola de Música durant el període de confinament. Per aquest motiu, s’ha acordat la suspensió del cobrament del quart pagament del 25% de la taxa i  la reducció extraordinària de l’import del curs 2019-2020 equivalent als dies que no s’hagi prestat el servei, que es calcularà quan hagi finalitzat l’estat d’alarma. Aquesta reducció es regularitzarà en el quart pagament.