llicorellesweb

Article de Molins en Comú

L’operador logístic del polígon Les Llicorelles de Molins de Rei ja ha iniciat la seva activitat en una de les grans naus construïdes, però són moltes les qüestions que encara estan pendents de resoldre’s. El Govern municipal no preveu encara cap mena d’inversió pròpia per mirar de pal·liar el greu impacte mediambiental sobre la Riera de Vallvidrera i la zona de Parc Natural afectada i les últimes notícies fetes públiques sobre aquesta activitat han buscat amplificar els elements més llampants de la intervenció oblidant els grans danys provocats i no degudament resolts, tot i la insistència de la plataforma Stop Llicorelles i del nostre grup municipal.

Com ja venim denunciant fa temps el promotor de la urbanització ha iniciat una important i traumàtica intervenció descarnant la llera de la Riera, mentre hi ha importants deficiències en els talussos de terra que esperen la seva restauració paisatgística. Per això des de Molins en Comú, amb el suport d’altres grups municipals de l’oposició, vam proposar al debat de pressupostos 2021, crear una partida d’inversions que garanteixi la restauració de tota la Riera de Vallvidrera, des de Can Rabella fins al Riu, però el govern sociovergent ho va rebutjar per diferències sobre la font de finançament. Si no posem diners i es corregeixen les actuacions iniciades, farem tard, i serà pràcticament impossible reforestar la zona malmesa, tot i que una bona part d’ella forma part del Parc Natural de Collserola.

Quines són algunes de les consideracions que veiem importants? Com s’hauria d’actuar sobre la secció de la llera de la Riera?

Segueixen sense resoldre’s els accessos i les 14 mesures correctores sobre mobilitat que figuraven en l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità que condicionava l’Estudi Ambiental Estratègic, aspecte que no ha fet prevaler el govern municipal en la implantació d’aquesta gran instal·lació logística. Tot i que, actualment per anar a Can Rabella ja no es passa pel camí denunciat a la fiscalia, ara ja es passa pel vial definitiu allunyat de la Riera, ens preocupa que la restauració només s’està fent en el tram del Pla Parcial, i pensem que no té cap sentit. Cal restaurar tota la llera i no fer només una llera nova en un tram i en els trams anteriors i posteriors deixar-ho tot igual.

Ja han començat algunes plantacions d’arbres, però la seva ridícula mida, més propera a un escuradents que a un arbre, vaticinen un fracàs en la revegetació i la recuperació. S’han mort les oliveres de la rotonda superior, algunes de les basses de laminació per potenciar els insectes i la biodiversitat estan seques perquè no està garantida l’aportació d’aigua i per arrodonir el despropòsit de la sostenibilitat i les energies renovables, al sostre de la nau encara no hi ha cap placa fotovoltaica tot i els anuncis publicats recentment lloant aquesta instal·lació. De moment no tenim cap garantia que el Govern consideri cap d’aquestes inversions així que és la nostra obligació reclamar-les un cop més.

Volem recordar públicament que el govern es va comprometre a discutir les al·legacions al projecte de restauració de la Riera de Vallvidrera a la Comissió de Seguiment abans de la seva aprovació definitiva per l’òrgan de govern, i encara no s’ha produït. Per tot això exigim la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment i instem al Govern municipal que actuï en defensa dels interessos generals dels vilatans i les vilatanes de Molins de Rei i valori i mitigui el que suposa aquesta nova infraestructura en l’impacte mediambiental. També volem conèixer en profunditat, la previsió de generació de llocs de treball d’aquesta activitat i la localització de les propostes de feina, ja que l’elevada robotització de les instal·lacions ens fa témer que al final seran molt pocs els llocs de treball creats i el seu impacte positiu sobre l’atur a la nostra vila.

Demanem la implementació d’aquestes mesures correctores perquè pal·liaria l’impacte sobre la mobilitat i la contaminació atmosfèrica que produirà l’activitat logística i el gran volum de trànsit pesat que s’està generant i que anirà en augment, com serà la circulació de grans camions articulats com a trens de carretera anomenats MegaTrucks. Quin és el recorregut que faran aquests macro camions? Com afectarà les nostres xarxes viàries? També demanem un nou estudi sobre el balanç d’emissions contaminants d’aquesta activitat perquè el presentat inicialment creiem que no és gens realista per la magnitud de la intervenció i de totes les seves externalitats ambientals.

Si no corregim ara tot el que hem assenyalat, farem tard, i després ens en penedirem. Esperem que un cop reconeguts els romanents es destinin alguns d’aquests recursos econòmics propis a aquesta reconstrucció del malmès.

Gerard Corredera Rebulà, regidor de Molins en Comú