Article d’El Llaç nº 568

L’Atenció Primària és la porta d’entrada dels ciutadans al sistema sanitari. Aborda de manera integral i integrada la salut de les persones, des del naixement fins als darrers dies de la vida. Tots vetllem per una Atenció Primària resolutiva i d’alta qualitat, centrada en la millora de la salut de la comunitat. A les nostres consultes portem a terme l’assistència sanitària presencial i virtual tan programada com urgents, l’atenció domiciliària, alguns procediments diagnòstics i sens dubte les activitats de prevenció i de promoció de la salut entre altres activitats.

I junt amb les tasques habituals hem hagut d’afrontar la crisi sanitària provocada pel virus SARS-COV2. Aquesta pandèmia ha impactat de manera profunda en la nostra societat i al mateix temps ha evidenciat la fortalesa i el compromís dels nostres professionals, els quals treballen constantment per afrontar aquesta situació gràcies a l’esforç i a la capacitat d’adaptació que han mostrat junt amb el suport i la col·laboració de la població i tota la xarxa local, tot posant el focus en el pacient.

Hem portat a terme múltiples accions per gestionar l’augment de demanda durant els últims mesos i per oferir la millor atenció a la població en un temps òptim i amb les mesures de seguretat necessàries. Algunes d’aquestes mesures són: reforçar la plantilla de professionals amb la incorporació d’infermeres, auxiliares d’infermeria, personal administratiu, gestors COVID i RECO (gestors escolars Covid). Crear un circuit d’assistència presencial, no ajornable, diferenciat entre casos amb sospita COVID i altres consultes per evitar el risc d’exposició i de contagi. Ordenar les visites presencials programades amb dia i hora per evitar l’acumulació de persones a les sales d’espera. Augmentar les línies telefòniques d’entrada i de sortida. Incorporar les eines digitals que permeten el contacte no presencial del ciutadà amb el nostre centre. Organitzar l’activitat dels professionals del centre per atendre la demanda presencial, telefònica, virtual i domiciliària de la població. Garantir les mesures de seguretat dels usuaris i dels professionals al centre mitjançant, per exemple, els cartells informatius, les marques al terra de la distància de seguretat, la disponibilitat de gel hidroalcohòlic en diferents ubicacions i la senyalització de les cadires amb cintes adhesives a les sales d’espera. Coordinar amb les direccions de les escoles de forma periòdica per actualitzar les dades dels alumnes i per gestionar els casos sospitosos i els contactes estrets i citar-los per a la prova PCR. Disposar d’una consulta específica per a la realització de la prova PCR als contactes estrets i una altra consulta per al test antigènic ràpid per als casos simptomàtics sospitosos. Intensificar la neteja del centre. Col·laborar amb la Unitat de Seguiment i Notificació que s’ha creat per donar suport als equips d’atenció primària. Es dona servei als pacients afectats per la COVID i s’ajuda als equips a recuperar l’activitat que els és pròpia, la referència directa amb els pacients.

Aquest és un recull d’algunes mesures preses en el nostre centre i en la resta de centres de la Regió Metropolitana Sud, per garantir una atenció de qualitat a la ciutadania. El vostre centre i els seus professionals estan sempre al seu costat durant els dies laborables de 8 del matí a 8 del vespre i en el mateix horari, en els punts d’atenció continuada, els festius i caps de setmana.

Mais Khouli Eskandar

Directora Equip d’Atenció Primària Molins de Rei