L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través dels fons FEDER de la Unió Europea, aportarà el 50% del poc més d’1,7 milions d’euros que ha de costar la rehabilitació de l’anomenat mòdul C de l’edifici del Molí. En concret, la planta baixa es destinarà a un espai expositiu, mentre que les plantes superiors seran espais polivalents complementaris a l’activitat de la Biblioteca el Molí.

El projecte bàsic ha estat redactat per l’arquitecte Antonio Montes Gil, del Servei de Projectes i Obres de l’AMB, el mateix que va rehabilitar l’espai ocupat per la Biblioteca. El pressupost bàsic de la intervenció, amb l’IVA inclòs, és d’1.733.809,04 euros. L’obra serà finançada al 50% per l’Ajuntament de la vila, mentre que l’altre 50 % serà aportat per l’AMB mitjançant la inclusió del projecte en el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

La intenció inicial, abans del Decret de l’estat d’alarma, era que durant aquest 2020 es pogués redactar el projecte definitiu i licitar les obres per part de l’AMB, de manera que els treballs, que tindrien una durada aproximada d’un any, poguessin començar durant el segon semestre del 2021. Ara, lògicament tot el procés s’ha endarrerit uns mesos.

La reforma del Molí és un dels projectes seleccionats en el Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l’AMB i té per objectiu rehabilitar diversos edificis i béns d’interès històric per donar-los un ús públic i potenciar-ne l’impacte turístic.

Redacció