arbratweb

Nota de premsa de l’Associació de Veïnes i Veïns Centre Vila

L’Associació va presentar el dia 17 de març instància a l’Ajuntament de Molins de Rei per demanar que es reposi l’arbrat a tota la llera de la carretera C1413a i avinguda de Caldes i que ha anat desapareixent a causa de les ventades i les malalties en els últims deu anys. Hem passat d’una filera d’arbres alta i frondosa que ens separava de l’autopista a carrer amb un estat lamentable i semi desèrtic, atès que no s’ha reposat la vegetació.
Com sabeu, l’arbrat de l’avinguda de Caldes actuava com a pantalla acústica i barrera visual, entre l’Autopista i la plaça de la Llibertat.
Actualment, els veïns de l’entorn, no disposen de cap barrera acústica ni visual amb la carretera C-1413a, Autopista B-23, Autovia A-2, N-II i les vies de l’AVE, com podeu comprovar a les fotos.
Per això, demanem que es reposi la barrera vegetal amb arbres a la vorera de l’Autopista B-23. D’altra banda, si cal instal·lar alguna altra mena de pantalles, caldrà que siguin materials no contaminants i sostenibles com jardins verticals o similars per reduir el CO₂ a la nostra vila.
Creiem que és una bona oportunitat per l’aplicació del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic 2019-2030, que és uns dels compromisos de l’equip de govern actual.
Esperem una resposta de l’equip de govern, tot posant-nos a la seva disposició per tractar aquest tema. Hem de tenir l’entorn que mereixem com a ciutadans de Molins de Rei, alhora que lluitem contra el canvi climàtic.