L’Ajuntament comunica la creació de línies d’ajut per a fer front al pagament a qui ho necessiti i reconeix el dèficit informatiu sobre aquest impost.

El càrrec d’aquest nou tribut ja s’havia anunciat a finals de l’any passat, però ara, en el moment de la seva aplicació, ha provocat la indignació dels propietaris d’immobles afectats per aquesta nova càrrega tributària. Quan l’any 2018 el Consell Metropolità va aprovar l’ampliació de la tarifa plana del transport públic a 18 municipis de la segona corona metropolitana, entre els quals Molins de Rei –la qual cosa ha significat una reducció substancial dels preus del transport metropolità –, ja es va anunciar que aquesta millora del servei comportaria el pagament del nou tribut metropolità, un tribut que la Llei d’Hisendes locals vincula amb la propietat immobiliària.

En una trobada en el local d’aquesta revista (vegeu El Llaç, número 550, desembre 2018), el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, en presència dels representants de la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP), ja va advertir que per finançar la nova integració tarifària caldria que els habitants dels municipis de la zona 2 que s’integressin al sistema tarifari de la zona 1  paguessin també el tribut metropolità, tal com, des de fa anys, el paguen tots els municipis de la primera corona metropolitana. Aquest tribut es recapta per mitjà d’un nou càrrec als propietaris que ja paguen l’IBI i es calcula com un 0,16% del valor cadastral dels habitatges.

El febrer del 2014, quan la PUTP va lliurar al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei i al Síndic de Greuges 3.833 signatures amb la petició d’incloure Molins de Rei a la zona 1, començava una reivindicació que es va assolir el gener de 2019  amb la condició que els municipis beneficiaris paguessin el cost que els corresponia per mitjà del tribut metropolità.

Davant del rebuig dels veïns afectats per aquest nou càrrec tributari, l’alcalde de la vila, Xavi Paz, acompanyat pel tresorer de l’AMB, Lluís Malavia, compareixia, el 20 de novembre passat, en una roda de premsa amb l’objectiu d’ampliar la informació sobre el tribut. Paz reconeixia que l’AMB podia haver establert una comunicació millor amb els ciutadans afectats.

Aquest nou tribut, que cobra i gestiona íntegrament l’AMB, finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat en matèria de mobilitat (foment del transport sostenible) i espai públic (manteniment de parcs i d’espais naturals). A la nostra vila , l’AMB gestiona el Parc Pont de la Cadena, ha fet possible la millora del servei de bus urbà i participa en altres actuacions: edifici El Molí, Zona Esportiva Ricard Ginabreda, reforma de la carretera,…

Cal aclarir que aquest tribut no té relació amb l’Ajuntament ni tampoc amb l’impost municipal de l’IBI. Són dos impostos diferents. El primer el cobra l’Ajuntament d’acord amb el valor cadastral de l’immoble i el segon, tot i que es basa també en aquest valor, no el cobra el consistori sinó l’AMB. L’AMB és l’administració que gira un rebut als molinencs titulars d’un bé immoble. El pagament és anual i es pot fer a través de les entitats bancàries o per Internet amb una targeta de crèdit. En el portal de l’AMB, a més de poder fer-ne el pagament, es pot consultar tota la informació sobre el tribut, sol·licitar la domiciliació del càrrec o obtenir documents.

Lluís Malavia assegura que aquest impost, que s’ha estès a 18 municipis de la segona corona amb l’objectiu d’igualar drets i obligacions entre tots els municipis de l’àrea metropolitana, “garanteix la cohesió social, la reducció de les desigualtats, una qualitat millor del transport públic i una mobilitat més sostenible”. 

Xavi Paz explicava que els tributs s’han d’aplicar sota les condicions fixades per la llei. L’Ajuntament està obligat al compliment d’aquesta llei i no té poder legislatiu per condonar o bonificar aquest impost; només pot establir descomptes sobre els imports pagats, per la qual cosa s’aprovaran línies d’ajut als propietaris amb un nivell de renda insuficient. L’ajut el podrà rebre qualsevol família al marge del valor cadastral del seu immoble. Paz assegura que “tenir patrimoni no va lligat a tenir una renda alta i la sensibilitat d’aquest Govern municipal farà tot el possible per resoldre la situació de les famílies amb menys recursos”. 

En el cas del Tribut Metropolità, l’Ajuntament aplicarà els mateixos criteris i condicions que ja s’apliquen per les bonificacions de l’IBI i escombraries, un cop fet el pagament previ de l’impost i després de presentar una sol·licitud:  “Els que es podran beneficiar d’aquest ajut hauran de complir una sèrie de requisits, entre els quals estar empadronat a Molins de Rei, pertànyer a una unitat familiar amb pocs recursos econòmics i no tenir cap més immoble que l’habitatge habitual. A les unitats familiars que tinguin una renda per càpita mensual inferior als 487 euros, l’Ajuntament els subvencionarà el 60% de l’import del rebut. Si la seva renda mensual està entre els 487 i els 580 euros, l’Ajuntament subvencionarà el 30% del tribut metropolità i si la renda mensual de la família oscil·la entre els 580 i els 707 euros, obtindrà un 20% de l’import del rebut. En cap cas el total de l’ajuda superarà els 50€. L’ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Molins de Rei i la data límit per demanar-la serà el 31 de gener de 2020”, segons es diu en un comunicat de premsa de l’Ajuntament.

Romà Català_El Llaç 560_Novembre 2019