Nota informativa del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Disminueix el nombre de naixements a la comarca el 2019

El 2019 es produeixen 6.263 naixements al Baix Llobregat. Disminueix de nou el nombre de naixements respecte l’any anterior. Disminueix lleugerament l’edat mitjana a la maternitat, que es situa en els 32,3 anys.

Les dades de naixements a la comarca disminueixen respecte l’any anterior, seguint la tendència iniciada a partir del 2009 i que, segons les estimacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb tota probabilitat tindrà continuïtat en els propers anys degut a la disminució del nombre de dones en edat fèrtil.  L’any 2019 va haver-hi a la comarca 6.263 naixements, 393 menys que l’any anterior. Si es comparen les taxes brutes de natalitat, és a dir, els naixements posats en relació amb el total de població, es veu com aquest indicador també disminueix en relació amb l’any anterior i es situa en 7,6 naixements per cada 1.000 habitants.

Pel que fa a l’edat en la qual es té descendència, es segueix confirmant el progressiu endarreriment de l’edat a la maternitat. Com mostra el gràfic de naixements per edat de la mare, en els darrers 40 anys la línia que correspon a la distribució dels naixements en funció de l’edat de les mares s’ha desplaçat cap a la dreta en relació amb els anys anteriors, el que indica que els fills es tenen en edats més tardanes. L’any 2019 l’edat mitjana a la maternitat s’ha situat en els 32,3 anys, i la moda (l’edat en què s’han produït més naixements) ha sigut els 34 anys.

La distribució total de naixements segons la nacionalitat dels pares mostra com al 2019 el nombre de naixements de mare estrangera suposa el 24% del total (en xifres absolutes, 1.483 naixements). Augmenta així respecte l’any anterior la proporció de naixements de mares amb nacionalitat estrangera.

Accediu a l’informe complet:

La natalitat al Baix Llobregat (2019)