zeinebredaweb

Nota de premsa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Molins de Rei

Aquest equipament, amb una inversió de 3.689.023 €, té l’objectiu d’aglutinar diferents activitats esportives que es feien en altres locals

El nou complex s’ha construït sota la premissa d’un espai social i familiar, que defuig de la visió més professionalitzada de l’esport i de la competició

L’AMB a través de la direcció de Serveis d’espai públic ha finalitzat la construcció de la zona esportiva Ricard Ginebreda de Molins de Rei. Aquest nou equipament s’ha creat al voltant d’un camp de futbol prèviament existent d’un club arrelat al barri del Canal d’aquest municipi llobregatenc. L’objectiu principal de l’edifici és donar cabuda, a més de l’entitat ja establerta, a d’altres esports com l’halterofília,  el judo, l’escalada o la gimnàstica artística, que es trobaven dispersos en locals que no s’adequaven a les seves necessitats particulars.

El projecte, dirigit per l’arquitecte de l’AMB Roger Méndez,  presenta les següents característiques arquitectòniques:

  • Construcció d’una gran marquesina principal, que respon a tota la dimensió del camp de futbol, agrupa els volums resultants de les diferents sales del complex i allotja sota seu els espais de concurrència pública: el bar, l’accés i les grades, que s’ha concebut com un espai social sota cobert.
  • Màxima accessibilitat de l’edifici ja que s’ha construït en una planta baixa. D’aquesta manera, s’evita l’ús d’ascensors i escales.
  • Existència de llum i ventilació natural a totes les estances amb l’objectiu d’oferir confort als usuaris i afavorir l’estalvi energètic a les instal·lacions
  • Construcció d’unes grades a tres nivells que fugen de la vessant més professionalitzada de l’esport i tenen l’objectiu de concebre’l com una activitat social i no tant com una pràctica purament competitiva. L’escalonada s’ha construït tenint en compte aquesta premissa, de tal manera que manté un lligam més estret amb el bar i unes dimensions més reduïdes que les estructures habituals d’altres camps de futbol. 
  • Gestió compartida dels vestidors, que permet realitzar simultàniament diferents activitats esportives i fer un ús intensiu de les instal·lacions
  • Presència d’un bar situat a l’accés de l’equipament, que dona servei tant a dins com a fora de la instal·lació esportiva, cosa que permet fer una gestió independent del centre i flexibilitzar-ne l’ús i l’horari.

Equipament que fomenta la vessant social i millora la qualitat paisatgística de l’entorn

En primer lloc, el nou equipament pretén fomentar la vessant social que exerceix l’entitat ja existent en un indret que s’ha anat dotant d’equipaments públics. La concentració d’activitats esportives en una única instal·lació representa un punt d’atracció d’activitats que potencia les relacions familiars i socials del barri.

A més, cal destacar que les noves instal·lacions estan concebudes com un espai d’estada i acollida i permeten compatibilitzar la competició d’alt nivell i l’existència d’un espai social, familiar i acollidor.

En segon lloc, l’impuls del nou equipament té una funció de qualitat paisatgística i urbana de l’entorn. La seva construcció ha servit per millorar el context urbà a dos nivells – el local i el metropolità. A escala local, el recinte estava molt aïllat a causa de l’antiga tanca d’obra perimetral i també per la poca relació entre el barri i el parc adjacent. El projecte ha permès millorar la connectivitat i la relació amb els carrers adjacents i potenciar el carrer Felip Canalias com un veritable eix urbà.

A escala metropolitana, el camp de futbol tenia poca relació amb els espais lliures que connecten amb el riu Llobregat a causa de la fragmentació territorial que produeix el pas de la B-23. Amb el nou projecte, s’ha creat una gran entrada oberta al barri acompanyada d’un nou espai públic que afavoreix la relació amb el parc del Llobregat.