Nota de premsa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La línia d’ajuts va dirigida tant a persones físiques com a activitats comercials, amb bonificacions de fins al 40 % de la quota en el cas del tribut metropolità, i del 50 % en la taxa metropolitana de tractament de residus

L’import dels ajuts variarà en funció dels ingressos familiars, i en el cas de les activitats econòmiques, de la davallada en la facturació durant els mesos de confinament

El Consell Metropolità ha aprovat avui, en el ple del mes de desembre, una convocatòria d’ajuts per fer front al pagament del tribut metropolità i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

L’AMB, conscient del greus efectes en l’economia derivats de la pandèmia de covid-19, ha posat en marxa aquesta línia d’ajuts, amb un pressupost total d’un milió d’euros, destinada tant a persones físiques com a empreses de serveis, comerç minorista i establiments dedicats a l’hoteleria i la restauració, els sectors que han resultat més afectats per la crisi durant els últims mesos.

Segons ha manifestat Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, “el sistema de finançament de l’AMB va ser aprovat per unanimitat per tots els grups del consell metropolità, i és imprescindible per poder garantir uns serveis de qualitat a la ciutadania. No podem fer creure als ciutadans que els impostos no són necessaris, però amb mesures com aquesta convocatòria d’ajuts, assegurem que les persones en situació de vulnerabilitat puguin afrontar-ne el pagament”.

Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB i responsable de la política de residus metropolitana, comenta que “la mesura pretén donar suport al comerç, especialment aquell que ha patit de manera més directa l’impacte de la crisi de la COVID-19. La nova estructura de la TMTR del 2021, a més, contindrà una modificació que farà que el petit comerç pagui menys, acostant cada cop més el pagament a la realitat de generació de residus”

Bonificació del tribut metropolità

El tribut metropolità és l’únic impost directe que recapta l’AMB. El paguen la ciutadania i les activitats comercials en forma de recàrrec sobre l’IBI. Amb aquests recursos, l’AMB gestiona la xarxa de transport públic, que integra els 36 municipis metropolitans sota una tarifa única, i també impulsa polítiques de manteniment de les infraestructures de la metròpolis, de creació d’habitatge i d’ocupació estable, entre d’altres.

Amb la línia d’ajuts aprovada pel Consell Metropolità, les persones que ho sol·licitin podran percebre una ajuda de fins al 40 % de la quota del 2020 del tribut metropolità, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant. Per poder-ne gaudir, caldrà que siguin propietàries d’un habitatge amb ús residencial d’acord amb el cadastre, i que sigui la seva residència habitual.

La quantitat final dels ajuts atorgats en cada cas es determinarà segons els ingressos anuals de cada unitat familiar, i es prioritzaran especialment les persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui a causa de la crisi de la covid-19 o per altres factors.

A més a més, de cara al 2021, l’AMB ha congelat el tipus impositiu del tribut metropolità per a tota la població, com a mesura addicional per ajudar la ciutadania a fer front a les dificultats econòmiques.

Ajuts al pagament de la TMTR

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) finança part de la gestió dels residus municipals a les plantes metropolitanes de tractament. Es cobra a persones físiques i a activitats comercials a través del rebut de l’aigua.

Pel que fa a aquesta taxa, podran gaudir d’una ajuda de fins al 50 % de la quota del 2020 (i fins a un màxim de 200 euros per sol·licitant), les persones físiques que resideixin en un habitatge amb subministrament domiciliari d’aigua, i que sigui la seva residència habitual. Igual que en el cas del tribut metropolità, la quantitat dels ajuts concedits dependrà dels ingressos anuals de cada unitat familiar.

En relació amb les activitats econòmiques, aquesta línia de suport se centra en les que hagin reduït especialment l’activitat a causa de la pandèmia. Així, els ajuts de fins al 50 % de la quota, s’entregaran a les empreses i els establiments comercials que durant l’exercici 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements superiors al  50 % en relació amb l’exercici anterior. 

Petició dels ajuts 

Els ajuts per pagar aquestes taxes es podran sol·licitar mitjançant un model normalitzat, que es posarà a disposició de la ciutadania al portal web de l’AMB, juntament amb les convocatòries pertinents.