Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

Les incidències presentades pels molinencs i molinenques durant l’any 2019 augmenten i segueixen la línia de consolidació d’increment que s’anava produint des de l’any 2012

El passat 2019 el Departament de queixes i suggeriments de Molins de Rei va registrar un total de 915 queixes, suggeriments i peticions d’informació, 99 més que l’any anterior i el que és el mateix, una pujada del 12,13% respecte 2018.

L’augment es podria donar a un gran volum de queixes dirigides a les incidències ocasionades per la reiterada organització d’activitats a la Plaça de la Llibertat i per les humitats sorgides al local de l’AV del barri de les Conserves.

No obstant això, el temps a donar la resposta s’ha mantingut igual que a l’any 2018, ja que la mitjana és de pràcticament 24 dies, i el percentatge de respostes enviades es manté molt a prop del 95%. Segueix sent un objectiu de govern contestar en el termini desitjat, els 15 dies.

D’altra banda, s’observa un marcat descens en suggeriments i una disminució més lleu sobre peticions d’informació o servei.

Totes aquestes dades es van presentar al Ple extraordinari celebrat el 29 d’octubre, en el qual es va donar compte tant de l’informe anual de Queixes, Suggeriments, Peticions i Agraïments de l’any 2019 del Síndic de Greuges, com de la memòria d’aquest informe.  

Abans de finalitzar l’acte plenari, la regidora de Participació, Ainoa Garcia, va voler expressar que des de el l’Ajuntament “escoltem i recollim les opinions de les persones.  Cal avançar en el camí d’una democràcia més participativa”, i va afegir que, sols així, aconseguirem “garantir una vila més cívica i cohesionada”.