Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

La prioritat d’aquest govern, al llarg de tot l’any, ha estat garantir les necessitats relacionades amb la COVID-19. En aquest cas, com són les neteges extres i el material de protecció individual, la cohesió social i la reactivació de l’economia local. L’import total de la tercera modificació pressupostària ascendeix a 375.445,26€

El 2020 ha estat un any clarament complicat a causa de la pandèmia de la COVID-19. Els efectes es poden apreciar en les grans despeses a les quals l’Ajuntament ha hagut de fer front com a institució ampliant el pressupost fins a tres vegades.

La primera modificació es va realitzar al passat ple del 24 d’abril amb una modificació extraordinària de crèdit per valor de 600.000 euros, destinats a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la covid-19.

La segona modificació es va realitzar al passat ple ordinari del mes de juny, mobilitzant més d’un milió de recursos econòmics públics per continuar donant suport al teixit econòmic i social de la vila.

I, darrerament, a la tercera modificació, l’actual govern destinarà 375.445,26€ a seguir ajudant a la vila de Molins de Rei. Un primer paquet per valor de 79.137,56€ es destinarà al desenvolupament de les tasques de neteja de caràcter extraordinari amb la finalitat és desinfectar i minimitzar els riscos de contagi en centres educatius, la biblioteca, el Mercat Municipal i tots els equipaments de la vila. A més a més, es destinaran un total de 65.857,70€ a la compra de material de protecció individual, així com de material per adequar els llocs de treball, per la desinfecció i la senyalització, pel recanvi i nous dispensadors de paper i de sabor per les escoles, instituts, entre d’altres. 

El segon gran bloc s’ha adreçat al manteniment de la cohesió social (116.000€). Per una banda, per cobrir els ajuts d’emergència social (100.000€), que garanteixen les despeses bàsiques i d’alimentació de les famílies més desfavorides econòmicament i, per altra banda, per la cessió de material informàtic (16.000€), amb l’objectiu que els nens i nenes de Molins de Rei tinguin a la seva disposició els mitjans necessaris per fer front a les classes educatives des de casa.

L’alcalde, Xavi Paz, ha assenyalat que “l’aplicació del romanent en les demandes i necessitats dels nostres ciutadans, així com, a les del nostre teixit productiu i econòmic, és la millor manera de protegir-nos de les conseqüències de la covid-19 i els seus efectes”. Alhora, Ramón Sánchez, primer tinent d’alcalde, ha volgut destacar que “l’ajuda a la ciutadania és la línia que sempre ha volgut mantenir aquest govern i ho estem demostrant”.

La necessitat de reactivació econòmica també hi és en aquesta modificació pressupostària, concretament en el sector del comerç i la restauració. Així doncs, per reactivar l’economia local i fomentar el consum de comerç a la vila, el govern destinarà 15.000€ campanyes de comerç i activitats. Així com, un total de 25.000€ en renovar i adequar l’enllumenat nadalenc de Molins de Rei.

En aquesta mateixa línia, Ramón Sánchez, ha explicat que “no som aliens a la problemàtica que està patint, per exemple, el sector de la restauració i som conscients que l’Ajuntament haurà de fer mans i mànigues per ajudar a aquest sector que està molt tocat. Estem valorant de quina manera els podem ajudar encara més”.

Els 30.000€ restants, l’Ajuntament els invertirà en la millora de la via pública; millora de la senyalització de passos de vianants i pintura horitzontal, com per exemple, a  l’avinguda de Barcelona al seu tram no reformat amb anterioritat.

Finalment, tal com ha conclòs l’alcalde de la vila, Xavi Paz, l’Ajuntament encara compta amb un 11,7% de crèdit disponible per aquest any, és a dir, 348.082,66€. “Aquests diners se seguiran destinant al més important per nosaltres: les persones” ha afirmat l’alcalde.