Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

S’han actualitzat les mesures econòmiques d’àmbit estatal, autonòmic i local de la guia amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la COVID-19

Davant les dificultats que continua presentant la pandèmia de la COVID-19, la voluntat de l’equip de govern ha estat actualitzar i implementar noves mesures econòmiques per tal de mitigar les conseqüències socioeconòmiques.         

A nivell estatal, i per a empreses, s’ha actualitzat la bonificació al comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística; l’exempció de quotes de la Seguretat Social (ERTO); la revisió de condicions dels préstec de la SGIPYME i s’han afegit les mesures de la moratòria hipotecaria per al sector turístic; la línea extraordinària de cobertura de CESCE; la subvenció d’innovació agrícola i el fons de recolzament a la solvència d’empreses estratègiques.

A nivell estatal i dirigit a autònoms, s’ha actualitzat la mesura d’exempció de quotes de la Seguretat Social (ERTO) i s’han afegit la moratòria hipotecaria per al sector turístic i la subvenció d’innovació agrícola.

Pel que fa a les noves mesures d’àmbit autonòmic dirigides a empreses, s’han afegit noves mesures com els cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, el préstec pel desenvolupament de projectes de transformació digital al turisme, l’ajut per la retirada de residus de materials d’aïllament i construcció amb amiant, les subvencions a la producció editorial en català i en occità, les subvencions de despeses estructurals pel cessament de l’activitat cultural, les subvencions per les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals, les subvencions a projectes d’internacionalització audiovisual, les subvencions per al doblatge i a la subtitulació en català, ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, les aportacions reintegrables a projectes culturals, les subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres,  les subvencions a la producció d’espectacles de dansa de sala i carrer i les subvencions a la producció de muntatges teatrals de sala i carrer.

Pel que fa a les mesures d’àmbit autonòmic per a autònoms, s’afegeix el préstec pel desenvolupament de projectes de transformació digital al turisme, l’ajut per al foment del treball autònom entre joves, els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, les aportacions reintegrables a projectes culturals, les subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres, les subvencions a la producció d’espectacles de dansa de sala i carrer i, finalment, les subvencions a la producció de muntatges teatrals de sala i carrer. 

Pensant en les persones, en l’àmbit autonòmic, s’ha actualitzar la mesura d’ampliació del termini d’autoliquidació dels impostos sobre successions i s’han afegit beques per participar en activitats de lleure.

Darrerament, pel que fa a l’àmbit local, Molins de Rei amplia per a les empreses els ajuts amb una bonificació de les tarifes del Mercat dels Encants de periodicitat setmanal, una bonificació per la contractació de persones aturades de Molins, un ajut per la reactivació econòmica, un altre ajut per la mobilitat sostenible per microempreses i una subvenció per la compra de bicicletes elèctriques.

Per a autònoms, Molins de Rei afegeix les subvencions de les quotes RETA i despeses de local, les subvencions per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, un ajut per la reactivació econòmica i un altre ajut per la mobilitat sostenible d’autònoms.

Mentre que per a les persones, a nivell local, es proporciona una subvenció per la compra de bicicletes elèctriques.

Accediu al document:

Guia de mesures econòmiques impulsades contra la Covid-19 Mesures d’àmbit estatal, autonòmic i local Octubre 2020 Versió 2