Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

La rehabilitació i recuperació del Palau Requesens és un dels projectes més importants d’aquest mandat, té com a objectiu potenciar el patrimoni, invertir en cultura, i projectar turísticament la vila de Molins de Rei 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha presentat a La Gòtica el projecte inicial de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, aprovat el dijous 5 de novembre al plenari municipal.

Es tracta d’un projecte arquitectònic que ha de permetre ubicar-hi un Centre d’art i cultura del Renaixement, és un projecte capdavanter, estratègic i culturalment molt important perquè situa Molins de Rei al capdamunt del Baix Llobregat, de Catalunya i de la península com un dels referents del Renaixement. “No hi ha cap centre d’aquestes característiques dedicat al renaixement català. El més proper que hi ha són les jornades festives del Renaixement a la ciutat de Tortosa” ha explicat l’alcalde, Xavi Paz.

La rapidesa amb què el govern local treballa en aquest projecte es deu a dues raons molt clares. En primer lloc, els fons FEDER –que cofinancen el projecte– obliguen, escrupolosament a complir amb els terminis previstos. Un 70% del projecte ha d’estar executat per al novembre del 2022. “No estem en condicions de perdre ni una setmana”, ha declarat Paz. I en segon lloc, el Museu Nacional d’Art de Catalunya és col·laborador i està absolutament implicat en aquest projecte, i per tant és primordial complir amb els compromisos aconseguits.

El primer tinent d’alcalde, Ramon Sánchez, ha afegit que en aquests moments de crisi econòmica “és important fer front a aquesta actuació. Ara és quan l’Ajuntament ha de tenir una perspectiva més amplia, que miri més cap al futur, per tal de situar-nos en un escenari de reactivació econòmica”.

El projecte arquitectònic ha estat redactat per un equip tècnic de l’àrea metropolitana, amb l’arquitecta Marina Salvador al capdavant, i recull tot una tasca d’estudis previs que s’han estat analitzant.

La recuperació de l’edifici i la creació del Centre d’art i cultura del Renaixement permetrà ubicar-hi obres artístiques i generar pensament en l’entorn del Renaixement i, alhora, ha de permetre la vista del públic a la part arqueològica original d’aquest edifici.

Pel que fa al que serà l’estructura definitiva del Palau Requesens, cal destacar per una banda la planta baixa, que és on es pretén mostrar com era el Palau, com a espai museístic, també s’hi ubicarà la recepció i un punt d’atenció turística.  La Gòtica, per la seva banda, mantindrà el seu ús polivalent i es milloraran les instal·lacions. Es podrà fer servir com a sala independent i com a espai per a realitzar activitats relacionades amb el Renaixement.

Les plantes superiors són espais expositius però amb capacitat d’allotjar diferents activitats culturals. La zona pròxima al carrer Major es destina a espai tècnic, accés de servei i zona d’emmagatzematge.

La planta coberta es destina a instal·lacions, modificant-ne l’alçada per evitar molèsties a les edificacions veïnes i reduir l’impacte (acústic i visual) dels aparells de climatització. Incorpora captadors fotovoltaics per millorar el balanç energètic de l’edifici.

El pressupost per a aquesta reforma arquitectònica és de 3.007.992,49€, un termini d’execució de 14 mesos i un àmbit d’actuació de 1.228,59 m2. Per a aquest pressupost, l’Ajuntament compta amb una línea de subvenció de prop d’un milió d’euros del fons FEDER. Tot i això, l’Ajuntament treballa per obtenir altres línees de finançament amb altres administracions.