Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei posa en funcionament un nou servei d’atenció telefònica en matèria d’habitatge.  El servei es presta únicament per via telefònica i per correu electrònic.

A partir d’ara, els molinencs i les molinenques que tinguin problemes per fer front al pagament del lloguer o la hipoteca, que estiguin davant un desnonament o un llançament previst, o que, en definitiva, tinguin consultes personals en matèria d’habitatge, siguin propietaris o no,  poden  contactar, per telèfon o correu electrònic, amb el servei d’assessorament i mediació que ofereix l’Oficina d’Habitatge de Molins de Rei.

En cas de tenir problemes per fer front al lloguer, aquest servei tractarà d’estudiar la situació per assessorar sobre totes les opcions, noves mesures i ajuts  aprovats  i disponibles, ajudarà a mediar amb el propietari i facilitarà models d’acord per poder deixar per escrit les mesures pactades.

En cas que el contracte de lloguer finalitzi entre el 2 d’abril i el dia en què hagin transcorregut 2 mesos des que es posi  fi a l’estat d’alarma, l’Oficina ajudarà a sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos. És important saber que és de compliment obligat per al propietari sota petició de l’arrendatari.

Si hi ha problemes per pagar la hipoteca, l’Oficina d’Habitatge assessorarà i derivarà  la persona interessada al servei d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ajudar amb els tràmits necessaris per sol·licitar una moratòria hipotecària.

Si està previst un desnonament o un llançament previst, en cas de llar vulnerable, existeix el dret a la suspensió del procediment durant un termini màxim de 6 mesos des del 2 d’abril. També s’assessorarà sobre aquest tema.

En cas de ser propietari i no cobrar el lloguer, pot rebre assessorament i mediació per aplicar les mesures més convenient per a ambdues parts i que tinguin el menor impacte possible. Alhora, es facilitaran models d’acord per poder deixar per escrit les mesures pactades.

Aquest nou servei d’atenció  telefònica es presta  de dilluns a divendres, de les 9.30 h a les 14 h, al telèfon 93 680 37 39, o per correu electrònic a habitatgecovid@molinsderei.cat.