Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Les persones interessades en els habitatges disponibles han d’omplir una sol·licitud i enviar-la a impsolcomercial@amb.cat.

Un cop analitzades les sol·licituds dels habitatges de la primera fase de les Guardioles, l’IMPSOL ha informat que quedaran pisos sense assignar, a causa del fet que hi ha persones que no compleixen amb els requisits sol·licitats o bé que no els atorguen el préstec hipotecari.  

Així doncs, l’IMPSOL torna a obrir un període d’inscripció per a totes aquelles persones interessades en els habitatges que quedaran sense assignació una vegada finalitzats els processos d’adjudicació.

Per formar part de la llista d’espera cal omplir la sol·licitud al següent enllaç (https://www.amb.cat/es/web/habitatge/impsol/cercador/habitatge/ufYg9gOTMSO6/detall/156) i enviar-la per correu electrònic a impsolcomercial@amb.cat.

Es poden enviar sol·licituds fins a l’adjudicació de tots els habitatges, que es preveu que serà  a mitjans de juny de 2021. La inscripció serà per ordre d’arribada dels correus.

Cal recordar que aquelles persones que no estiguin inscrites o tinguin caducada la inscripció al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial, cal que ho facin en cas que se’ls adjudiqui un habitatge.