Informe tècnic del Cap de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Molins de Rei

Assumpte: AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES DE L’ÀMBIT DEL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BAR CELONA PER AL PERIÓDE 2021-2030

Article relacionat:

La Plataforma “Volem el Trambaix al Pla” presenta al·legacions al Pla d’Infraestructures 2021-2030