Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Durant tota la setmana passada, l’equip de serveis socials de l’Ajuntament ha centrat els seus esforços en l’atenció a les persones grans del municipi, el col·lectiu més vulnerable al coronavirus, i a garantir  l’àpat diari als menors amb beques menjador.  

S’han iniciat  trucades telefòniques periòdiques a totes les persones del municipi, majors de 80 anys que viuen soles, segons el padró municipal. Al llarg d’aquesta setmana s’ampliarà el contacte a la franja d’edat de persones majors de 75 anys.

Els dos serveis que, per excel·lència, més utilitzats per les persones grans, són el servei de  Teleassistència (TLA) i  el Servei d’Atenció a Domicili ( SAD), en les seves  modalitats de  neteja i  suport a la higiene personal i a les tasques bàsiques de la llar.

A data d’avui, de les 456 persones més grans de 80 anys grans que viuen soles, 241  compten amb el seguiment dels serveis de SAD o del TLA, o bé dels dos. La  resta de persones, 215, ja  han rebut els darrers dies, si estan al seu domicili, una trucada d’un treballador social per valorar la seva situació,  les seves necessitats i concertar un seguiment periòdic. Si ha estat  necessari, se’ls ha activat un servei de SAD o de TLA.

En concret, pel que fa referència  al servei de Teleassistència, comptava inicialment amb 380 persones ateses i  fins a data d’avui s’han activat amb caràcter urgent  11 nous usuaris. A  partir d’aquesta setmana  des de  l’Ajuntament, es reforçarà el servei amb un equip de 9 persones i,  es realitzaran trucades telefòniques, dos cops per setmana,  d’informació, seguiment i per detectar si és necessari activar un servei de SAD i algun altre servei a través de voluntaris.

Respecte al SAD, comptava amb 219 persones ateses i s’ha ampliat a 13 persones més  a data d’avui.  Aquest servei, seguint criteris tècnics, fou remodelat durant la setmana passada. Es va procedir a anul·lar el servei de neteja de la llar ( 69 usuaris) i es van mantenir el servei  de suport a la higiene personal i tasques bàsiques de la llar que  dona servei a 53  usuaris, a data d’avui; és  la població  més vulnerables i sense xarxa de  suport familiar. En funció de l’evolució de cada situació, es tornarà a activar el servei si es necessari. La resta d’usuaris estan rebent trucades dies alterns per tal de valorar la seva situació i atendre les necessitats puntuals per part de les treballadores de l’equip del SAD.

Per altra banda, arrel del tancament dels Centres de dia, decretat per la  Generalitat de Catalunya, l’equip de serveis socials s’ha  posat en contacte amb els 3 centres de Molins de Rei; el Petit Rossinyol, el Centre de Dia Molins i el Centre Alois,  per valorar, conjuntament, les necessitats dels seus usuaris i assegurar, així, que quedin cobertes. S’han activat les altes al servei de SAD necessàries, i la resta de persones estan  reben una trucada d’una treballadora social per tal de realitzar seguiment i valoració cada 48 hores .

Destacar que a partir d’aquesta setmana es començarà el treball, coordinat per serveis socials,  amb  voluntaris per tasques de suport a la població més vulnerable i  per qui ho necessiti.

La segona línia de treball prioritària durant la setmana passada han estat els infants becats amb ajudes pel menjador escolar.

A data d’avui, les famílies localitzades dels 165  infants becats per l’Ajuntament (complement a la  beca del Consell Comarcal o beca pròpia -sinó es tenia beca del Consell Comarcal-)  han rebut un primer  ingrés al seu compte corrent per l’import de la beca. Això ha significa un import de 4.216 euros transferits. Es continuaran realitzant periòdicament transferències bancàries.

Respecte a les 240 beques menjador atorgades pel  Consell Comarcal a 181 famílies molinenques, es previst que entre avui i demà, l’Ajuntament rebi targetes moneder adreçades a les famílies dels infants becats. Es tracta de targetes carregades amb un import de 40 euros  (import equivalent a dues setmanes) per ús exclusiu en establiments d’alimentació. Si és així, a partir de la recepció, es realitzarà l’entrega a domicili, i el repartiment es farà a través de voluntaris de la vila.  Segons ha informat el Consell Comarcal, aquesta targeta serà carregada periòdicament fins a cobrir tots els dies que no es presti el servei de menjador escolar.

Finalment destacar que s’ha ampliat l’horari d’atenció telefònica per les urgències socials  a través de dos telèfons específics per aquestes demandes. De 10h a 15h:  telef. 629 88 18 47 i de  15h a 20h: telef. 609 65 05 43. Per altra banda, en l’horari habitual de 9h a 14h,  s’atenen  les gestions o consultes al telèfon 93 680 37 31.