Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Amb data 11 de maig, el departament d’Educació de la Generalitat, que és qui té les competències en educació,  va comunicar a l’Ajuntament que havia detectat que 16 alumnes de la nostra vila no comptaven amb ordinador ni connexió a Internet per seguir les activitats escolars.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha fet seu l’objectiu que cap escolar de la vila quedés enrere per manca de mitjans tècnics i informàtics.

Per una banda, a través dels serveis adreçats a infants vulnerables, Centre Obert i Xel (reforç escolar), s’han cedit tauletes perquè els infants puguin seguir virtualment les activitats d’aquests serveis, i alhora, i per la participació diària en activitats escolars; el repartiment  es va portar a terme al Centre Comunitari Pont de la Cadena, amb cita prèvia els darrers 12 i 14 de maig. I per altra banda, també, Creu Roja ha realitzat la cessió de tauletes i material escolar a infants del projecte de reforç escolar Èxit de l’entitat.

L’Ajuntament, a més a més, acabarà de cobrir les necessitats d’aquells infants que ho necessitin mitjançant la cessió del material i connexió necessària, prèvia valoració social. Amb aquesta finalitat s’ha realitzat   una  compra de 10 ordinadors i 11 connexions que s’entregaran aquesta setmana.

L’Ajuntament vol fer un agraïment explícit a la Fundació Pere Tarrés, que gestiona el Centre Obert i el Projecte Xel, i a la Creu Roja per la seva contribució en la lluita contra la bretxa digital entre els nostres escolars.