Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

L’objectiu de l’Ajuntament de Molins de Rei és contribuir a la reactivació econòmica de les empreses, evitar la pèrdua de llocs de treball i impulsar mesures que promoguin empreses ambientalment sostenibles.

En el marc de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible, l’Ajuntament de Molins de Rei subvenciona a les empreses ubicades a Molins de Rei que tinguin un màxim de 10 treballadors i que estiguin disposades a adquirir un vehicle elèctric i híbrid. La finalitat d’aquest suport econòmic és reactivar l’economia de les empreses molinenques.

En aquest sentit, les empreses que desitgin un vehicle elèctric 100%, rebran per part de l’Ajuntament un finançament màxim de 2.000€. Mentre que aquelles empreses que requereixin un vehicle híbrid endollable amb autonomia superior a 40 km, destinats al servei de taxi o a ús comercial, optaran a un import màxim de 1.000€.

Aquests imports s’incrementaran en un 10% en cas d’acreditar el desballestament d’un vehicle autoritzat per a l’ús comercial o de taxi, que no tingui l’etiqueta mediambiental de la DGT. És imprescindible, però, ser titular d’aquest vehicle, dintre dels tres mesos anteriors a l’adquisició del vehicle subvencionat.

També se subvencionaran motocicletes elèctriques per a ús comercial, amb un import màxim de subvenció del 10% del preu de venda (sense IVA), i amb un llindar màxim de subvenció de 350€. 

El requisit és que els vehicles subvencionables han de ser de quatre rodes, inclosos dintre dels permisos de conducció B1, B o C1.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 31 de juliol de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

Més informació sobre els requisits de les empreses beneficiàries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria a www.espaiempresa.cat

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Atenció a l’Empresa trucant al 936800297 de 8 a 15h, o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat