Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Durant els dies 27-28-29 i 31 d’agost de 2020 es començaran els treballs d’asfaltat i arranjament de calçades dels següents carrers de Sant Bartomeu de la Quadra:

  • Rotonda de la Carretera de la Rierada amb Carretera de Vallvidrera.
  • Carretera de la Rierada, entre el carrer del Bosc i la Carretera de Vallvidrera.
  • Carrer Canigó.
  • Carrer del Bosc, entre el carrer Canigó i la Carretera de la Rierada.

A causa d’aquests treballs es produiran afectacions en el trànsit rodat d’aquests carrers en els dies anteriorment indicat.

A l’hora d’executar els treballs a la carretera de la Rierada, la circulació de vehicles es realitzarà pel carrer del Bosc, el que provocarà, al mateix temps, la prohibició d’aparcar a la calçada d’aquest.

Tanmateix a l’executar els treballs al carrer del Bosc, la circulació de vehicles es realitzarà per la carretera de la Rierada, el que provocarà, al mateix temps, la prohibició d’aparcar a la calçada d’aquesta.

Finalment, a l’executar els treballs al carrer Canigó, l’afectació al mateix serà d’un tram de 80 m2 i es donarà pas alternatiu als veïns del carrer, igualment no es podrà aparcar a la calçada a la zona d’afectació dels treballs que estarà senyalitzada a tal efecte.