Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

El consistori renova el conveni anual de col·laboració amb la Unió de Botiguers i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal

 L’Ajuntament de Molins de Rei, a través de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, aposta decididament per participar i col·laborar en la promoció i dinamització del comerç local, i més encara després de la crisi ocasionada per la COVID-19, en què el comerç s’ha vist afectat, adaptant campanyes i accions a la nova normalitat i impulsant noves actuacions que permetin la supervivència de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. 

Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, ha afirmat que “el comerç de Molins de Rei referma la seva capitalitat i fa de motor d’atracció per a la vila” i ha afegit “que l’esperit constructiu de l’equip de govern, amb la signatura d’aquests convenis, que renova la confiança en el comerç i els seus empresaris, ho fa amb la voluntat de fer créixer Molins de Rei i els seus eixos comercials”.

Ramon Sánchez, primer tinent d’alcalde de Molins de Rei, ha assenyalat “que l’empresa i el comerç ha d’anar adaptant-se recurrentment” i ha afegit que “el comerç de Molins de Rei ha aportat normalitat en una situació certament complicada i ha sabut continuar situant-se com a referent del territori”.

Pep Puiggarí, regidor de Comerç de l’Ajuntament de Molins de Rei, ha destacat “que els convenis que avui signem volen adaptar-se a la realitat actual i demostren el suport de l’Ajuntament al comerç de la vila”.

Cal destacar que l’Ajuntament de Molins de Rei i la Unió de Botiguers de Molins de Rei col·laboren en l’execució de les activitats de promoció i dinamització comercial dins del Pla de Dinamització Comercial de Molins de Rei des de l’any 1999; per tant, l’equip de govern torna a signar el conveni d’activitats de dinamització amb Bot-Mol amb una consignació pressupostària de 34.210,56 € per dur a terme l’execució del Pla de Dinamització Comercial de Molins de Rei.

A més a més, l’equip de govern impulsa, novament, el conveni amb l’Associació de Venedors del Mercat Municipal de Molins de Rei per dinamitzar i promocionar el Mercat Municipal de la vila. Cal constatar que l’objectiu de l’equip de govern és impulsar les compres a la vila i vehicular-les a noves formes de consum. La consignació pressupostària d’aquest conveni té un valor de 5.254,08 €.