Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El consistori de Molins de Rei detalla, amb un informe de 57 pàgines, totes i cadascuna de les accions o mesures adoptades per tots els departaments o àrees de l’entitat local des de la declaració de l’estat d’alarma i fins a l’acabament de la  fase 0 de la crisi de la COVID-19.

L’Ajuntament de Molins de Rei presenta avui públicament un informe on es detallen cadascuna de les accions o mesures adoptades, des de la declaració de l’estat d’alarma fins a l’acabament de la fase 0 de la crisi de la COVID-19, el passat dia 24 de maig. L’informe s’ha organitzat seguint l’estructura interna de l’Ajuntament, i per tant, es pot trobar la informació  agrupada per les àrees d’alcaldia, serveis centrals i economia, serveis a les persones, desenvolupament estratègic de la vila i sostenibilitat i territori.

Cal destacar els esforços emprats per l’entitat local i els seus treballadors en reforçar les  polítiques d’atenció a la ciutadania més vulnerable a la COVID-19, de manera especial la gent gran, o bé en la intensificació comunicativa de l’Ajuntament amb l’afany de transmetre informació veraç, oficial i contrastada de manera constant a la ciutadania.  La publicació d’aquest informe es una acció més en la transmissió d’informació a la ciutadania, per reforçar la transparència i el retiment de comptes des del govern municipal.

Cal, més a més, mencionar que durant aquest període de temps, es va garantir la gestió operativa de l’Ajuntament a través de la implementació de les eines necessàries per al treball telemàtic i l’atenció telefònica.

El primer esborrany d’aquest informe fou presentat a reunió de portaveus el passat 27 de maig, pocs dies després de començar la fase 1 a la nostra vila. La darrera versió, i pendent de correcció lingüística, fou enviada als portaveus el passat 9 de juny, i avui, 16 de juny, l’informe ja és públic i pot ser consultat per al conjunt de tota la ciutadania.

Enllaç a l’informe:

Informe accions COVID-19 Fase 0 Ajuntament MdR